Bolagsstämma i Jojka den 23 maj klockan 15:00

Report this content

I bokslutskommuniken kommunicerades fel datum för Jojkas bolagsstämma. Bolagsstämman i Jojka kommer avhållas den 23 maj klockan 15:00 i bolagets lokaler.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com 

www.jojka.com 

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar