DELÅRSRAPPORT Q1 2022

Report this content

Siffror i sammandrag 

Januari – mars 2022

Januari – mars 2022 jämfört med motsvarande period 2021:

  • Nettoomsättning: KSEK 4 683 (KSEK 4 363)
     
  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 103 (KSEK - 18)

  • Resultatet per aktie*: SEK 0,011 (SEK - 0,002)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet 

Kära aktieägare, 

Under årets första kvartal har vi välkomnat nya medarbetare på säljsidan, arbetat intensivt med plattformens nya interface och påbörjat rekryteringen av ytterligare medarbetare i syfte att stärka vår organisation på marknads- och tekniksidan.

Nettoomsättningen för Q1 2022 uppgick till KSEK 4 683, att jämföras med KSEK 4 363 för samma period föregående år, vilket resulterade i en omsättningstillväxt på 7%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK 103, att jämföras med KSEK -18 för Q1 2021, vilket visar på en resultatförbättring om KSEK 121 och innebär en vinstmarginal om 2,6%. 

Kvartalet avslutades starkt med en 17,5% ökning av omsättningen under mars månad, detta efter två inledande månader med lägre omsättningstillväxt än förväntat. Våra E-handelskunder har bekräftat att årets två första månader var utmanande och krävde en del justeringar av kampanjplaneringen. Att den här typen av förändringar kan påverka enstaka månader är normalt. Det finns, som tidigare kommunicerats i månadsrapporten, ingen anledning att tro att vår underliggande tillväxt inte skulle fortsätta i takt med att våra kunder återgår till ett mer normalt agerande. Härutöver fortsätter vi att fortlöpande addera nya kunder vilket ytterligare kommer att stärka vår tillväxt framöver. 

Försäljningsarbetet har tagit fart ordentligt under första kvartalet. Som ett resultat av detta har vi tecknat avtal med flertalet nya företag som valt att integrera vår plattform i sin “tech-stack”. Kungsängen, Stenbolaget, Boobdesign, Lace laboratory och Petbuddy AB är några exempel på företag vi tecknat avtal med.

Den röda tråden i varför vi lyckas så väl med säljarbetet är enkelheten för kunderna att komma igång med tjänsten. När kunderna väl börjar använda tjänsten märker de också snabbt hur effektiv vår kommunikationslösning är genom mycket bra utfall på sina kampanjer.

Vi har ett kundcase med Lace Laboratory på vår hemsida som förklarar värdet väldigt tydligt. I korthet beskriver kunden att de integrerat Jojka med sin email plattform på 5 minuter samt att de därigenom kunnat segmentera sina SMS-utskick vilket generade 7x mer i resultat jämfört med deras e-postflöden. Det är ett fantastiskt resultat att uppnå på så kort tid.

I takt med att vi fortsätter teckna avtal med nya bolag varje månad så ökar våra fasta intäkter i form av MRR (monthly recurring revenue).  Vi ser en tydligt positiv utveckling i MRR och vår målsättning är att fortsätta öka dessa. En positiv trend är också att andelen kunder som väljer årsvis betalning ökar vilket är positivt för vårt kassaflöde. 

Vi är mycket nöjda med våra nya säljare som kommit igång ordentligt med affärerna.

Nu ser vi fram emot kvartal två och det fortsatta arbetet med att stärka teamet med fler medarbetare på marknads- samt tekniksidan.  

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

Väsentliga händelser under perioden

  • Anställt två nya säljare
  • Påbörjat rekrytering av ”Digital Marketing Manager”
  • Påbörjat rekrytering av en utvecklare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • -

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar