Delårsrapport Q3 2017

Juli- September 2017

Tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

  • Nettoomsättning: KSEK 2 835 (KSEK 1 991)
  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 3,9 (KSEK - 230)

  • Resultatet per aktie: SEK -0,0004 (SEK -0,024)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Januari – September 2017

Januari – september 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

  • Nettoomsättning: KSEK 9 456 (KSEK 5 523)

  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 64 (KSEK – 1 007)

     
  • Resultatet per aktie*: SEK -0,007 (SEK -0,1)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar