DELÅRSRAPPORT Q3 2020

Report this content

Siffror i sammandrag


Januari – September 2020
Januari – september 2020 jämfört med motsvarande period 2019:

 
 • Nettoomsättning: KSEK 13 310 (KSEK 14 045)


   
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 298  (KSEK -283)
   
 • Resultatet per aktie*: SEK - 0,03 (SEK – 0,03)
*

Beräknat på 9 577 366 aktierJuli- September 2020
Tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal 2019:

 
 • Nettoomsättning: KSEK 4 213 (KSEK 4 414)


   
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 24 (KSEK 4)
   
 • Resultatet per aktie: SEK -0,0025 (SEK 0,0004)
*

Beräknat på 9 577 366 aktier
 

Bäste aktieägare,  

Nettoomsättningen för Q3 2020 uppgick till KSEK 4 213, att jämföras med KSEK 4 414 för samma period föregående år, dvs. en nedgång med 4,6%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -24 för Q3 2020 att jämföras med KSEK 4 för Q3 2019.

Omsättningen under kvartalet påverkades negativt på grund av att SMS trafiken i år, i större omfattning än föregående år, skickats till länder med generellt sätt lägre SMS-priser.

Försäljningen under tredje kvartalet har gått enligt bolagets förväntningar och resulterat i flera nytecknade avtal med bland annat Nordic web trading som driver skönhetsbutikerna Nordicfeel och Eleven. Majoriteten av kunderna vi tecknar avtal med idag väljer Jojka som leverantör på grund av värdet plattformen medför, vilket är mycket glädjande och påverkar de fasta intäkterna positivt.

Vi startade vår förändringsresa för knappt två år sedan. När arbetet påbörjades var Jojkas tjänst byggd för att skicka stora volymer SMS, en volymaffär med låga marginaler. Utskicken skapades via webbgränssnitt eller API-access som kundens utvecklare programmerade in. SMS marknaden hade under flera år varit under kraftig prispress vilket gjorde att marginalerna snabbt försvann när kunderna efterfrågade lägre priser. Baserat på hur värdekedjan i branschen såg ut och på våra kunders behov började vi se över hur vår långsiktiga affärsmodell och produkt borde vara uppbyggd för att skapa betydande värde och en hållbar affär för Jojka. Att erbjuda marknadens lägsta SMS-avgift var inte hållbart på lång sikt. Detta resulterade i att vi ändrade vårt fokus från volymaffär till att hjälpa e-handlare och hotellbranschen att personifiera kundresan med hjälp av SMS och Email. Affärsmodellen ändrades från volymaffär med låga marginaler till en fast avgift och en rörlig SMS-avgift med rimlig marginal.

Idag har vi en mycket skalbar plattform, en fungerande affärsmodell och byggt grunden till ett “Market place”, dvs. en plats där användaren enkelt kan hitta alla tillgängliga integrationer de behöver. Våra första integrationer är mot två av marknadens ledande Email plattformar Mailchimp och Klavyio. På detta sätt får kunderna ett användarvänligt arbetsflöde mellan mailsystemet och Jojka för att personifiera kundresan med SMS och Email mot slutkonsumenten.

 • All kunddata som finns i Email systemet blir tillgängligt även i Jojkas plattform 

 • Möjligheten att rikta SMS-kampanjer mot kunddata i mailsystemet. 
 • Skapa automatiserade flöden som kombinerar SMS och Email

Sammantaget får användaren tillgång till funktionalitet som tidigare endast funnits i mer avancerade system utan att hamna i dyra tidskrävande IT-projekt. Vår plan är att fortsätta fylla på med nya integrationer som förenklar vardagen för våra kunder.  

Produktutvecklingen som Jojka nu är klar med skapar goda möjligheter att enklare skala affären online. Genom integrationerna blir marknaden betydligt större, vi kan aktivt bearbeta tusentalsbolag via traditionell försäljning och riktad digital marknadsföring. Under Q4 påbörjar vi arbetet med att ta fram en strategisk plan för hur vi skalar upp marknadsföringen mot hela den nordiska marknaden. Positivt i detta arbete är att vi fått skriftligt godkännande från Mailchimp att använda deras varumärke i kommunikationen mot befintliga och nya kunder för att sälja in den nya funktionaliteten.
 

Målsättningen är att Jojka ska kunna arbeta likadant med alla våra kommande integrationer för att driva försäljning online.

Sammantaget har mycket åstadkommits och jag känner mig övertygad om att vi har goda möjligheter att bygga ett starkt bolag med den bas vi har idag.

Med vänliga hälsningar,

 

Fredrik Dalebrant
 

VD, Jojka Communications AB (publ

Väsentliga händelser under perioden

 
 • Margareta Nordström tillträder som Head of Sales 

 • Lanserat första versionen av integration mot Klavyio 
 • Tecknat nytt avtal med Nordic web trading
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • -

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar