Jojka har tecknat avtal med Intrum Justitia

Jojka har tecknat ett 2 års avtal med Intrum Justitia som är en av Sveriges ledande aktörer inom inkassoverksamhet. Årligt ordervärde är svårt att uppskatta då ersättningen är en kombination av fast och rörlig ersättning beroende på nyttjande av Jojkas plattform.

”Detta är ett mycket viktig avtal för oss. Det visar återigen på hur användbar vår plattform är och att den kan användas inom många olika sektorer. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter framöver inom hela den finansiella sektorn” säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.

”Vi har jobbat med SMS i flera år och ser att vi tillsammans med Jojka kommer kunna bli ännu mer effektiva i vår kommunikation” säger Campaign Cordinator Fredrik Blomberg i en kommentar.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB
rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar