Jojka sätter nytt omsättningsrekord i december. Omsättningen för helåret landar på 14 600 ksek – upp 52% mot 2016

Faktureringen för december månad 2017 blev 1973 ksek att jämföras med 1352 ksek för december månad 2016. Omsättningen ökade därmed med hela 46%. Omsättningen för helåret 2017 landar därmed på 14 600 ksek mot 9 600 ksek 2016. En ökning med 52%.

Vi är otroligt nöjda med vår starka utveckling i december. All time high på nytt är långt bättre än vad vi vågat hoppas på. Ökningen kommer genom att många av våra befintliga kunder skickar betydligt fler SMS än tidigare samt att tillströmningen av nya kunder fortsätter, vilket är mycket postivt. Bredden i kundbasen gör oss starkare än någonsin och lägger en god grund för våra aggresiva planer för 2018.

Sammantaget fortsätter vi att följa den strategiska plan vi lade fast för drygt ett år sedan. För 2018 ligger fokus på att utveckla affärerna med den unika produkt vi tagit fram under 2017 som bas. Områden i fokus är marknadskommunikation, sammarbeten och nyrekrytering.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB
rutger.lindquist@jojka.com 
www.jojka.com 

Denna information är sådan information som Jojka Communications AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018.

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar