Omsättningen för april månad uppgick till 1533 ksek

Report this content

Omsättningen för april månad 2020 blev 1533 ksek, att jämföras med 1497 ksek för april månad 2019. Omsättningen ökade därmed med 2,4%, vilket är mycket glädjande taget i beaktande att hotellmarknaden, vilken är en viktig marknad för oss, fortsatt är mycket hårt ansatt. Vi räknar med att hotellmarknaden långsamt börjar återhämta sig under sommaren och planerar för att återuppta försäljningsarbetet under senare delen av Q3.

 

Vi fortsätter att rikta vårt försäljningsarbete mot e-handlare och har fortsatt hög aktivitet vad gäller möten och avslutsfrekvens på dessa.

Totalt sett är vi mycket komfortabla med att den flexibla försäljningsstruktur vi nu etablerat fungerar och att vår produkt har en god ”product market fit”.

Vi ser goda möjligheter att skala från denna struktur och arbetar med att skapa de rätta förutsättningarna, bland annat genom nyrekryteringar och ett förtydligande av vår kommunikation via vår nya webb.

Covid 19 fortsätter att plåga världen men Jojka ser i dagsläget tacksamt nog en begränsad effekt på vår verksamhet. E-handlar segmentet fortsätter att växa starkt och kompenserar bortfallet från andra branscher som drabbats hårt.

Vår samlade bedömning är att vi är väl positionerade i marknaden och att vi kommer gå starkare ur krisen än många av våra konkurrenter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


Prenumerera

Dokument & länkar