Omsättningen för december månad uppgick till 1748 ksek

Report this content

Omsättningen för december månad 2020 blev 1748 ksek, att jämföras med 1999 ksek för december månad 2019. Omsättningen minskade därmed med 12,6% gentemot föregående års siffror.

December månad blev lägre vad gäller omsättning än förväntat. Det finns flera förklaringar till minskningen. Den uppmaning som gavs från myndigheternas sida kring att avstå från mellandagshandel påverkade en del av våra kunder, dels att vi tappat ett par kunder som under förra året skickade en större volym SMS just i  december och januari månad.

Omsättningen för helåret 2020 blev 19,6 msek att jämföras med omsättningen 2019 på 20,2 msek det vill säga en minskning på 3%. Givet att detta har varit ett utmanande år är vi inte missnöjda med utfallet men räknar med att kunna öka omsättningen påtagligt under 2021 parallellt med att vi stärker vår organisation.

God fortsättning på det nya året!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant
 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar