Omsättningen för februari månad uppgick till 1406 ksek.

Report this content

Omsättningen för februari månad 2021 blev 1406 ksek, att jämföras med 1096 ksek för februari månad 2020. Omsättningen ökade därmed med hela 28% gentemot föregående års siffror.

Försäljningen under februari månad följer den plan vi lagt fast. Intresset för vår produkt ökar och vi får fler nya kunder via rekommendationer, vilket är mycket glädjande. 

Vi har fått tydliga signaler på att hotellbranschen äntligen börjar vakna till liv efter Corona effekterna. Vi hoppas därmed att vi inom kort återigen kan påbörja försäljningen igen mot detta segment, vilket är ett affärsområde vi ser stor expansionsmöjlighet inom.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant
 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar