Omsättningen för januari månad uppgick till 1665 ksek

Omsättningen för januari månad 2019 blev 1665 ksek, att jämföras med 1826 ksek för januari månad 2018. Omsättningen minskade därmed med drygt 9%.

Omsättningstillväxten för januari, februari samt mars månad 2018 jämfört med 2017 uppgick till 88% respektive 81% och 64%. Detta ska ställas mot föregående års omsättningstillväxt som i genomsnitt var 50% på månadsbasis.

Den kraftiga ökningen under Q1 2018 jämfört med året i övrigt berodde i huvudsak

på en kund som under perioden stod för ca 25% av Jojkas totala omsättning. Från april månad föregående år har denna kund inte varit aktiv på Jojkas plattform.

Glädjande är att bolagets övriga kunder i stort sätt kompenserat frånfallet i omsättningen.

Jämförelsetalen vad gäller omsättning kommer mot bakgrund av detta att vara svåra

att nå under Q1. Värt att notera är att lönsamheten inte kommer påverkas i någon större utsträckning då marginalerna från denna kund varit för låga.

Värt att påpeka är att omsättningstillväxten för Jojka är viktig att följa men med

den utveckling vi genomfört under senare år så kommer ett allt viktigare mål för bolagets framgång vara att öka marginalerna i vår affär.

Utvecklingen som skett syftar till att öka relevansen för våra kunder i deras

kommunikation med sina kunder. Detta sker bland annat genom att bidra till en

betydligt mer finfördelad segmentering vilket tidigare inte var möjlig. Följden av detta blir att kunden kommer att öka sin ROI per skickat SMS med stöd av vår teknologi.

Detta är ett första steg i en långsiktig plan att flytta Jojkas position i marknaden

från att enbart leverera SMS till att leverera en komplett kommunikationsplattform som skapar betydande kundvärden.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger starka relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com 

www.jojka.com 

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar