Omsättningen för juli månad uppgick till 1247 ksek

Report this content

Omsättningen för juli månad 2020 blev 1247 ksek, att jämföras med 1357 ksek för juli månad 2019. Omsättningen minskade därmed med 8%.

 

Trots att juli är en månad med låg försäljningsaktivitet har vi tagit in två nya kunder. Båda har kommit via rekommendation från andra kunder vilket är positivt. 

 

Från och med nu så kommer även det aktiva försäljningsarbetet igång. Vi har redan  en bra pipeline inför hösten och kommer med intensifierat försäljningsarbete och en bra produkt få en intensiv höst med bra affärer. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


Prenumerera

Dokument & länkar