Omsättningen för mars månad uppgick till 1528 ksek

Report this content

Omsättningen för mars månad 2019 blev 1528 ksek att jämföras med 1880 ksek för mars månad 2018. Omsättningen minskade därmed med 19%.

Det sista steget vad gäller att ta Jojka till en ny position produktmässigt är nu klart.

Under de kommande månaderna kommer vi att börja släppa ny funktionalitet till våra kunder och succesivt fintrimma produkten och öka volymerna. Vi är mycket förväntningsfulla och har höga förväntningar på utfallet. De funktionaliteter som vi nu släpper har varit starkt efterfrågade av våra kunder under en längre tid.

Detta är ett stort skifte för oss – vår framgång kommer i mycket högre grad bygga på att sälja vår plattform med de värden den levererar och inte bulk SMS som kan köpas hos många olika aktörer och är starkt konkurrentutsatt med låga marginaler.

Genom att fokusera på användarvänlighet, unikitet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar