Omsättningen för mars månad uppgick till 1875 ksek

Report this content

Omsättningen för mars månad 2022 blev 1875 ksek, att jämföras med 1595 ksek för mars månad 2021. Omsättningen ökade därmed 17,5 % gentemot föregående års siffror.

Mars har varit en stark månad. Vi har gjort flertalet nya affärer och omsättningen ligger i linje med vad vi förväntat oss. Våra nya säljare är nu färdigutbildade på plattformen och starkt engagerade i det dagliga försäljningsarbetet. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att de dessutom hunnit med att göra sina första avslut, vilket stärker vår tro på fortsatt god tillväxt.

Efterfrågan på våra tjänster ser stabil ut och vi får fortsatt positiv feedback från våra kunder. Vi har under mars färdigställt vårt första kundcase där man kan utläsa hur Lace Laboratory drar fördel av de tjänster vi erbjuder, se mer om det i länken: https://jojka.com/nyheter/
 

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar