September klart starkare månad än förväntat

Faktureringen för september månad 2017 blev 893 ksek att jämföras med 621 ksek för september månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 44%.

September är första månaden med den nya plattformen i drift. Mottagandet i marknaden är väldigt positivt vilket visar sig i antalet nya kunder. Under september månad signerades avtal med 10 nya kunder till ett årligt värde av cirka 100 ksek i fasta intäkter och uppskattattningsvis cirka 150 ksek i rörliga intäkter under första året, vilka förväntas stiga över tid i linje med andra kunder som tidigare tecknat avtal.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB
rutger.lindquist@jojka.com 
www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar