Uppdaterat beslutsunderlag i kallelse

Report this content

Bolaget har valt att välja in Fredrik Dalebrant som styrelsemedlem. Se uppdaterad punkt 11 nedan. Fredrik har arbetat på Jojka sedan 2012 och är i dag bolagets VD. Fredrik har tidigare arbetat som försäljningschef men under de senaste året förutom med försäljning även mycket med bolagets produktutveckling. Fredrik känner bolaget mycket väl och kommer komplettera styrelsen väl med den stora kunskap han har om bolaget och marknaden.

Beslutsunderlag uppdaterat enligt nedan:

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utan någon styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor, utan någon revisorssuppleant.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Lars Nordlander, Carl Ekerling och Jan Swedin, samt nyval av Fredrik Dalebrant som ordinarie ledamöter. Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Allegretto Revision AB med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

 fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar