• news.cision.com/
  • Jones Lang Lasalle/
  • Skanska säljer fastighet för 2,3 miljarder med en vinst på 1,15 miljard kronor - Skanskas största affär någonsin avseend

Skanska säljer fastighet för 2,3 miljarder med en vinst på 1,15 miljard kronor - Skanskas största affär någonsin avseend

Report this content

Skanska säljer fastighet för 2,3 miljarder med en vinst på 1,15 miljard kronor - Skanskas största affär någonsin avseende en enda fastighet Fastighetskonsultföretaget Jones Lang LaSalle har agerat rådgivare åt DEKA. Skanska säljer kvarteret Grävlingen i centrala Stockholm till DEKA Immobilien Investment GmbH, Tysklands största fastighetsfond. Försäljningspriset är 2.326 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 1.150 miljoner kronor. Försäljningen är villkorad av att vissa villkor uppfylls och försäljningsvinsten förväntas därför att redovisas antingen i det fjärde kvartalet 2002 eller under första halvåret 2003. Tillträde beräknas ske i juni 2003 efter det att alla pågående byggnadsarbeten är avslutade. Kvarteret utvecklades och byggdes av Skanska i början av 70-talet. I början av 2000 inleddes en omfattande renovering och tillbyggnad. Projektet och huset namnändrades till CityCronan och utökades med två våningar bostäder. Även nya kontorsytor har tillförts vilket därmed ökat den totala uthyrningsbara ytan. DEKA Immobilien framhåller potentialen i fastighetsmarknaden i Stockholm. DEKA:s strategi är långsiktig och investeringarna inriktas på högkvalitativa fastigheter med starka hyresgäster. CityCronans läge bidrar till den säkra investeringen och upprustningen av området kommer ytterligare att stärka värdet i framtiden. DEKA Immobilien har assisterats av Jones Lang Lasalle i Stockholm. "Dekas investering i Stockholms affärsdistrikt ligger mycket väl i tiden", säger Claes Kjellander, VD för Jones Lang LaSalle Norden. "Utvecklingen av området och renoveringen av 30 år gamla byggnader, har gjort området "inne" bland både företag i finanssektorn och detaljhandeln". "Stockholm har blivit en attraktiv stad för internationella fastighetsinvesterare", säger David Neil, chef för Capital Markets på Jones Lang LaSalle. "Under första delen av året har Sverige gått upp till en tredje plats efter Storbritannien och Frankrike när det gäller Europeiska 'cross border' investeringar. Utländska investerare attraheras av den transparanta marknaden, obyråkratisk styrning, Stockholms fördelaktiga position i uthyrningscykeln och den professionella rådgivningen". CityCronan är ett av flaggskeppen i den revitalisering av Stockholms innerstad som påbörjades i slutet av 1990-talet. Skanska var en av initiativtagarna till cityomvandlingen och CityCronan är det första kvarteret i Östra City som moderniserats enligt detta koncept. Nordea hyr merparten av huset genom ett hyreskontrakt som är ett av de största som tecknats i Sverige någonsin. Övriga hyresgäster är bl a Akademibokhandeln med Nordens största bokhandel och Bodums första butik i Sverige. Byggnaden omfattar totalt drygt 42.000 kvm kontor, butiker, restauranger och bostäder. För ytterligare information, kontakta: Claes Kjellander, Jones Lang LaSalle - tel 08-453 50 00 David Neil, Jones Lang LaSalle - tel 08-453 50 00 FAKTA JONES LANG LASALLE Jones Lang LaSalle är ett av världens ledande fastighetskonsultföretag med verksamhet på över 100 marknader i 33 länder. Vi erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av integrerade, fastighetsrelaterade tjänster. Jones Lang LaSalle har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och sysselsätter sammanlagt ca 260 anställda. I norden samarbetar vi med Sehested Consulting, Danmark, Iridium, Finland och Akershus-Eiendom, Norge. För ytterligare information - se även www.joneslanglasalle.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar