Avtal signerat med Global Green Development Capital för Josabs satsning på den kinesiska marknaden

Ett avtal har undertecknats mellan Josab Water Solutions AB och Global Green Development Capital China Co. Ltd (GGDC), i ett led att återetablera Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi på den kinesiska marknaden.

”Efter det senaste årets framgång i Indien, där vår teknologi blivit verifierad av myndigheterna, känner vi oss väl förberedda att lägga grunden för en etablering av vår teknologi även på den viktiga kinesiska marknaden”, säger Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB. ”Historien har visat att det är svårt att nå stora affärer utan att först få teknologin verifierad av den statliga vattenmyndigheten, varför vårt fokus har legat på att identifiera en lämplig partner som kan hjälpa oss med detta”, fortsätter Gillgren. ”Vi är väldigt glada över att ha lyckats förhandla fram ett samarbetsavtal med GGDC som har en stark position bland beslutsfattarna inom den kinesiska vattenreningssektorn”, avslutar Gillgren.

GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital med fokus på hållbara teknologier inom områdena vatten, energi samt transport. Inom ramen för det statliga ”Country Lifestyle for Urban Residents Initiative”, som syftar till att möta framtida behov hos ca 600 miljoner medelklasskineser boendes på landsbygden samt i förorterna, arbetar GGDC med att identifiera lämpliga teknologier för vattenrening i samarbete med Chinese Ministry of Water Resources.

Josab har sedan en längre tid förhandlat med GGDC kring formerna för ett samarbete som, efter GGDC´s egna verifieringar av Josab som bolag och Josabs teknologi, resulterat i ett avtal tecknat den 4 juni 2018.

Förutom kontakterna med för avtalet behövliga och inblandade kinesiska vattenmyndigheter är huvudpunkterna i avtalet:

-        GGDC skall medverka till att ett testavtal signeras mellan Josab och Ministry of Water Resources gällande ett officiellt testprojekt av Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi.

-        GGDC skall medverka till att ett licensavtal tecknas med en lämplig affärsutvecklingspartner i Kina, gällande Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi, inkluderande ett inköpsavtal av AqualiteTM.

Ersättningen för uppdraget är fördelat på en ”project management fee” som erläggs vid avtalets undertecknande, samt en ”success fee” som utgår först när samtliga ovanstående huvudpunkter är uppfyllda. Den senare ersättningen kan baserat på Josabs beslut betalas antingen med likvida medel eller med nyemitterade aktier.

Avtalet gäller under 18 månader och ger GGDC ensamrätt på uppdraget.

”Vårt team har stora förhoppningar att inom en nära framtid kunna introducera Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi för China Rural Drinking Water Safety Center som ansvarar för regelverket gällande vattenrening i Kina, och via dem få till stånd ett officiellt testprojekt för teknologin”, säger Dr jungjing Xu, Executive Director för Global Green Development Capital Co Ltd.

”Efter ett framgångsrikt test” har National Water Division and Technology Promotion Center, på uppdrag av Chinese Ministry of Water Resources rätt att rekommendera Josabs teknologi för vattenrening nationellt till de olika lokala myndigheterna, som är ansvariga för projekt inom sina områden, som en livskraftig och fungerande teknologi”, avslutar Dr Xu.

Bolaget har i samband med detta avtals undertecknande avslutat bolagets tidigare avtal med Sichuan Interchinaestone Environmental Science and Technology Co Ltd, tecknat i november 2016.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018.

Stockholm den 5 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                           Dr Jingjing XU

VD, Koncernchef                                                       Executive Director

Josab International AB (publ)                                   Global Green Development Capital Co. Ltd

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                    Phone: +86 186 1387 9911

E-post: johan.gillgren@josab.com                           E-mal: jjxu@ggdcchina.com

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar