Josab erhåller testavtal med myndighet i Kina

Josab Water Solutions AB har fått en officiell förfrågan att delta i ett testprojekt som organiseras av Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co., i samarbete med ”Rural Drinking Water Safety Center”, en del av ministeriet för vattenresurser, för den kinesiska landsbygden. Testet beräknas kunna starta under september månad.

Målet med testet är att verifiera funktionaliteten hos Josabs Aqualite ™ baserade ekologisk vattenbehandlingsteknik. Tester kommer att ske med olika vattenproblem som Kina har, främst på landsbygden.

Rural Drinking Water Safety Center har valt en plats i Zaozhuang City, i Shandong-provinsen, för testet. Ett gemensamt team från Josab, Win Fortune och Global Green Development Capital kommer att arbeta nära experter från det kinesiska ministeriet för att verifiera resultatet av Josabs Aqualite ™ baserade ekologiska vattenreningsteknik.FRÅN

”Vi är alla väldigt nöjda med vårt samarbete, och för att vi fått intresse från Rural Water Safety Center inom det kinesiska ministeriet för vatten att göra detta test. Vårt fokus är att slutföra testet av Josabs teknik så snart som möjligt. Vid lyckade tester har Josab stora marknadsutsikter i Kina , säger Shen Chengxiu, styrelseordförande i Win Fortune Technology Co. Ltd”.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att ”Vi är glada att testet kommer till stånd såpass snabbt, efter signeringen av avtalet med GGDC. Målsättningen är att, efter testet, komma fram till ett licensieringsavtal med en kinesisk partner så snabbt som möjligt. Vi är övertygade om att vår ekologiska reningsmetod kommer att vara attraktiv inom statliga projekt, vilket är den yttersta målsättningen med avtalet”.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Stockholm den 24 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                     

VD, Koncernchef                                                                                              

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                          

E-post: johan.gillgren@josab.com                                  

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera