Josab Ungern, uppdatering av pilotprojekt i Serbien

Josabs dotterbolag i Ungern har under maj och juni medverkat i ett pilotprojekt avseende vattenrening i Bikovo, en by i norra Serbien, tillsammans med ett annat ungerskt bolag, S-Metalltech 98 Ltd. Området har problem med höga halter av arsenik och andra föroreningar i vattnet, främst järn och mangan. Vattnet till projektet har tagits från idag stängda borrhål.

Josab Ungern har byggt en containerbaserad maskin med den egna AqualiteTM baserade teknologin som bas, kompletterad med S-Metalltechs adsorberingsmetod för arsenikhaltigt vatten. Bolagens tekniker kompletterar varandra då Josabs teknologi kan rena vissa halter av arsenik och samtidigt reducera halter av ammonium, järn, mangan och andra föroreningar. Kvarvarande arsenikhalter tas genom S-Metalltechs adsorberingsmetod. Maskinens reningskapacitet är 180-200 kubikmeter vatten per dygn.

Tester har körts i två omgångar och har varit mycket lyckade. Arsenikhalter på 100-110 mg/liter har reducerats till 5-6 mg/liter. För att vattnet skall vara tjänligt som dricksvatten krävs det halter under 10 mg/liter. Övriga föroreningar inkluderande järn och mangan har reducerats, eller helt eliminerats, och klart understigande kraven för drickbart vatten.

Nästa steg i projektet är att den serbiska staten genomför tester för att verifiera tekniken, vid lyckade test erhålls en licens, innan utrustningen kan kopplas till det kommunala vattennätet. Statens tester beräknas vara klara under senare delen av augusti.

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft., säger att ”pilotprojektet har gått väldigt bra, och att testerna visar att tekniken klarar rening av höga halter med arsenikhaltigt vatten. I många delar av Östeuropa är detta ett stort problem varför vi nu kan nu gå vidare och marknadsföra tekniken på andra marknader”.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att ” denna produkt breddar Josabs ekologiska teknikportfölj, och kommer att marknadsföras på alla marknader där Josab är verksamma, då arsenikproblemet finns i alla världsdelar”. 

Stockholm den 26 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                     

VD, Koncernchef                                                                                              

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                          

E-post: johan.gillgren@josab.com                                  

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar