Nya investerare köper ICW:s teckningsoptioner i Josab International AB (JOSA) och konverterar dem till aktier

Interchina Water Treatment Hong Kong Ltd har sålt alla sina teckningsoptioner i Josab International AB, totalt 5 684 444, till två oberoende investerare. Köpeskillingen uppgick till 1 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar det ursprungliga inköpspriset för teckningsoptionerna. Investerarna har i samband med affären också konverterat teckningsoptionerna till ett pris av 4 kronor per teckningsoption vilket tillfört Josab 22 737 772 kronor i eget kapital.

En av investerarna är Prime World Limited, ett helägt dotterbolag i bolagsgruppen New Concept Holding som är noterat på Hong Kong-börsens huvudlista (aktiekod: 02221). Den näst största aktieägaren i det noterade bolaget är Mr Yongjun Zhu, nuvarande ordförande i Josab International AB och tidigare ordförande i ICW koncernen. Det nybildade dotterbolaget kommer att fokusera på marknadsutveckling inom miljösektorn. Prime World Limited kommer efter transaktionen inneha 3 184 443 aktier (5,8%) i Josab International AB.

Den andra investeraren är en investerargrupp ledd av Stefan Östlundh, en svensk medborgare, som sedan mer än 20 år tillbaks är bosatt i Kina och på senare år hanterat stora infrastrukturprojekt runt om i Kina. Investerargruppen omfattar också Tomas Askinger, tidigare huvudägare i Josab International AB och nuvarande ägare av SAFAB som är exklusiv säljagent för Josab avseende Afrika och Mellanöstern samt Carl Westermark, marknadsutvecklings chef för SAFAB. Investerargruppen har köpt teckningsoptionerna individuellt med följande fördelning: Stefan Östlundh (1 250 000), Tomas Askinger (625 000), Carl Westermark (625 000).

"Efter en period av osäkerhet relaterat till den största aktieägaren ICW:s support av Josab´s affärs-utveckling i Kina är jag är glad att kunna presentera dessa nya investerare som för det första kommer att säkra Josab´s finansiella kapacitet”, säger Zhu Yongjun, ordförande Josab International AB. "samt för det andra kommer påskynda Josab´s återupptagande av utvecklingen av den kinesiska marknaden och dessutom stötta bolaget med en ökad kompetens gällande vår internationella marknadsutveckling och M&A planer", avslutar Zhu Yongjun.

"Vi tror att vårt team med sin kombination av en lång historia inom Josab, vidareutveckling och starka band till den afrikanska marknaden, lång bakgrund inom den svenska finans- och kapitalmarknaden tillsammans med erfarenhet från större infrastrukturprojekt i Kina och internationella affärer, inklusive M & A kommer fylla några av de luckor som den nuvarande organisationen har saknat”, säger Stefan Östlundh, ledare för investerargruppen.

Förvärvet av teckningsoptionerna var villkorade till en kallelse av en extra bolagsstämma där förändringar i styrelsen för bolaget kommer att föreslås.

Yongjun Zhu har meddelat sin avsikt att fortsätta sin position som ordförande i Josab även efter den genomföra investeringen, och han har också meddelat styrelsen att diskussioner har inletts mellan ICW och det Hong Kong baserade företaget gällande möjligheten att gradvis öka ägandet i Josab International AB.


Stockholm den 19 Februari 2016


För ytterligare information vänligen kontakta:

Mr Yongjun Zhu                                                           Stefan Östlundh
Styrelseordförande, Josab International AB                       Investerargruppen

+86 10 5169 5729                                                          +86 138-0112-6311
yongjunzhu@yahoo.com                                                stefan.oestlundh@gmail.com

Om Josab International AB
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fem helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Prenumerera

Dokument & länkar