Jula köper Dryport Skaraborg

Jula köper tågterminalen ”Dryport Skaraborg”.

Tågterminalen, som är en central del i Julas logistikkedja, ska nu utvecklas vidare.

– Detta är en stor satsning och ett helt nytt spännande affärsområde för Julakoncernen, säger Karl-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef.

Julas köp av terminalen i Falköping är en möjlighet för hela regionen men miljön är givetvis den stora vinnaren när det handlar om att lägga om trafik från lastbil till tåg. Julas nya tåglogistiklösning med containerfrakt från hamnen i Göteborg till centrallagret i Skara innebär stora miljövinster. När förändringen genomfördes minskade det totala koldioxidutsläppet med 750 000 kg. Med alla olika delar på plats är den slutliga reduceringen av CO2-utsläpp hela 96%. Det har möjliggjorts genom tågpendeln + biodiesel + långa fordon. Jula har sedan valt att miljökompensera upp till 100%.

– Jula är en långsiktig lokal aktör i Skaraborg med ett starkt entreprenörskap som ser stora möjligheter med köpet av Dryport Skaraborg, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Bakgrund

Jula etablerade tillsammans med Schenker en järnvägspendel för containers mellan Falköping/Skaraborg och Göteborgs Hamn i september 2013. Verksamheten har därefter utvecklats mycket positivt. Idag hanteras på årsbasis cirka 25 000 TEU på terminalen. Jula har den stora basvolymen i containerflödet och resterande containerplatser erbjuds andra företag i regionen. Idag finns det ett tiotal företag som kontinuerligt använder pendeln, bland annat IKEA/Gyllensvaan, MIO, A Lot Decoration och Swedish Match.

Sveriges mest attraktiva logistikområde

Köpet av den befintligliga kombiterminalen, ”Dryport Skaraborg”, innebär att Jula tar över alla till terminalen kopplade avtal. Jula har tillsammans med Falköpings kommun utvecklat en gemensam vision som innebär att man har för avsikt att utveckla Skaraborg Logistic Center och Marjarp-området till ett av Sveriges mest attraktiva logistikområden. Visionen omfattar såväl utvecklandet av nya logistik- och transportlösningar som etablerandet av ny logistikanknuten verksamhet. Målet är att Skaraborg Logistic Center ska vara etablerat som ett av Sveriges starkaste varumärken inom logistikområdet senast 2025.

– Jula kommer att fortsätta utveckla den befintliga containerpendeln mellan Göteborgs Hamn och kombiterminalen ”Dryport Skaraborg” samt arbeta aktivt för att attrahera ny trafik och verksamhet. Jula kommer även att arbeta för att etablera logistikanknuten verksamhet på av Falköpings kommun ägd mark i den till terminalen anknutna logistikparken, säger Lennart Karlsson, Julas logistikchef.

Kontakt

Magnus Ljung, Information Manager, magnus.ljung@jula.se, +46 703 80 95 70

Företagsinformation

Jula grundades 1979 som ett familjeföretag. Karl-Johan Blank, Julas ägare, har varit med från starten och byggt upp företaget. Julas huvudkontor och centrallager finns i Skara, Sverige.

Jula erbjuder kreativa hemmafixare och proffs ett attraktivt sortiment till låga priser. Jula har cirka 3000 anställda och totalt 96 varuhus, 51 i Sverige, 33 i Norge och 12 i Polen. 2016 omsatte Julakoncernen drygt 6 miljarder SEK.

Besök gärna www.jula.com för mer information.

Bilder finns på: http://news.cision.com/se/jula-ab/?q=dryport&m=Media

Taggar:

Om oss

Jula AB är ett familjeägt företag med huvudkontor och centrallager i Skara i Sverige och har cirka 3500 anställda. Företaget etablerades 1979. Omsättning 2019 cirka 8,2 miljarder SEK.Jula ägs av Karl-Johan Blank. VD är Joachim Frykberg.Idag finns Jula i Sverige, Norge och Polen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Detta är en stor satsning och ett helt nytt spännande affärsområde för Julakoncernen
Karl-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef