Jula levererar

Det går fortsatt bra för Julakoncernen.

Resultatet för 2015 landar på 638 miljoner SEK (varav 143 miljoner SEK betalas i skatt) vilket ligger i linje med tidigare år och bättre än förväntat.

– Resultatet visar på finansiell styrka, vi tjänar pengar och lyckas göra det i ett tufft klimat. Samtidigt hårdnar konkurrensen ytterligare och det finns många utmaningar som vi måste kunna hantera långsiktigt. Resultatet ger oss förutsättningar och handlingsutrymme för framtiden, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

2015 var ett turbulent år med många faktorer som varit ogynnsamma för Jula. Ovanligt många extraordinära har händelser försvårat planeringen.

Betydande engångseffekter

Koncernen möter i sin verksamhet risker och osäkerhetsfaktorer såsom ökad konkurrens, höjda inköpspriser och förändringar i valutakurser. Inte minst under det gångna året har den ökade dollarkursen påverkat inköpspriserna men dessa effekter har kunnat pareras bl.a. genom prisjusteringar, sänkta inköpspriser och positiva valutaaffärer i olika finansinstrument. Detta har inneburit mycket betydande engångseffekter.

– Vi jobbar kontinuerligt med valutan och råvarupriserna, resultatet visar att vi varit relativt lyckosamma i vår hantering, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef.

Julas årsredovisning för 2015 innehåller även andra extraordinära händelser. Bland annat gjordes en större omstrukturering av ”Julakoncernen”. Ett nytt moderbolag, KJB Holding, bildades med syfte att fortsätta utveckla koncernen. Utdelningar inom koncernen flyttas nu uppåt och landar i det nya moderbolaget. Detta är i år en dellösning i det arvskifte som pågått under en tid och som nu resulterat i att Karl-Johan Blank är ensam ägare till Jula.

– Med KJB Holding har vi nu byggt en möjlighet att komma vidare och skapa en bredare koncern med flera ben att stå på. Flera bolag kan balansera varandra och därmed bland annat bli mindre valuta- och konjunkturkänsliga, säger Karl-Johan Blank.

Svensk koncern

Jula är en svensk koncern med huvudkontor och centrallager i Skaraborg. Det lokala engagemanget och förankringen är tydlig. 2015 invigdes den fjärde utbyggnaden av centrallagret i Skara (nordens största, 150 000 kvadratmeter), en satsning på cirka 250 miljoner SEK. De lokala satsningarna ger många arbetstillfällen och en långsiktighet som visar sig bland annat i Julas unika och prisbelönta logistiklösning med godståg och 32 meter långa biodieseldrivna lastbilar som går från Göteborgs hamn till centrallagret i Skara, via en ”torrhamn” i Falköping.

Samtidigt med de lokala satsningarna är ambitionen att fortsätta utvecklas internationellt. 2008 tog företaget steget in på den norska marknaden och 2011 etablerades Jula i Polen. Den polska satsningen har dock ännu inte burit frukt.

– Vi har tyvärr fortsatt svårt med lönsamheten på den polska marknaden. Under 2016 fokuserar vi starkt på att nå svarta siffror, säger Joachim Frykberg.

Bonus till alla medarbetare

Julas lönsamhet ger också förutsättningar att på egen hand kunna fortsätta expansionen. Vidare utvecklas verksamheten med ett nytt lojalitetsprogram riktat mot företagskunder, JulaPro, samt utveckling av e-handel.

Vinsten kommer även Julas alla medarbetare till godo.

– Vi värnar våra engagerade medarbetare som varje dag gör ett starkt jobb. Därför känns det mycket bra att vi ännu ett år har möjlighet att dela ut bonus, säger Karl-Johan Blank.

För ytterligare frågor:

Joachim Frykberg, VD Jula AB, +46 701-90 29 30, joachim.frykberg@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

Jula är ett familjeägt företag med huvudkontor och centrallager i Skara. Jula erbjuder kreativa hemmafixare och proffs ett attraktivt sortiment till låga priser via varuhus. Jula har cirka 3 000 anställda och totalt 85 varuhus, 46 i Sverige, 27 i Norge och 12 i Polen. 2015 omsatte Julakoncernen cirka 5,9 miljarder SEK.

Besök gärna www.jula.com för mer information.

Taggar:

Om oss

Jula AB är ett familjeägt företag med huvudkontor och centrallager i Skara i Sverige och har cirka 3500 anställda. Företaget etablerades 1979. Omsättning 2019 cirka 8,2 miljarder SEK.Jula ägs av Karl-Johan Blank. VD är Joachim Frykberg.Idag finns Jula i Sverige, Norge och Polen.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Resultatet visar på finansiell styrka, vi tjänar pengar och lyckas göra det i ett tufft klimat. Samtidigt hårdnar konkurrensen ytterligare och det finns många utmaningar som vi måste kunna hantera långsiktigt. Resultatet ger oss förutsättningar och handlingsutrymme för framtiden
Joachim Frykberg, VD Jula AB