Citat

Vi är otroligt stolta över det återkommande förtroende vi får från såväl kunder som kandidater. Till stor del tack vare de fantastiska medarbetarna och konsulterna som vi har hos oss på Jurek. Vi var tidiga med att satsa på specialisering och det har verkligen lönat sig. Att bli Gasellföretag för sjätte året i rad blir ett kvitto på att vi har byggt en hållbar metod för att matcha talang med företag.
Shervin Razani, VD och grundare av Jurek
Det händer otroligt mycket spännande i vår bransch just nu. Att Jurek fått gasellutmärkelsen 6 år i rad är inte en anledning att luta sig tillbaka. Tvärt om sporras vi till att fortsätta vara relevanta för såväl kund som kandidat. Vi ser en fortsatt efterfrågan på rekrytering och konsultuthyrning inom samtliga affärsområden, men det handlar om att bemöta efterfrågan på rätt sätt. Med en ny varumärkes- och kommunikationsstrategi där vi fokuserar ännu tydligare på specialisering samt en utvecklad process för att attrahera de absolut bästa kandidaterna står vi nu rustade för 2020 års spännande utmaningar.
Shervin Razani, VD och grundare av Jurek
Under satsningen har det varit tydligt att det finns en önskan om ett större engagemang från Jurek på plats i London. Vi bestämde oss därför för att ta in en erfaren Country Director med gedigen kunskap från den brittiska arbetsmarknaden. Krishna Patel kommer ha ett nära samarbete med det svenska kontoret och skapar således ett unikt erbjudande för såväl britter som svenskar.
Shervin Razani, VD & grundare
What captured my interest with the position as Country Manager for Jurek UK was really the challenge of building the UK office for an already established and credible business. I look forward to contributing on the London market with my previous experiences.
Krishna Patel, Country Director UK
Det gläder mig att se och kan förmodligen relateras till att kvinnliga jurister vet sitt värde. Det finns ofta en tydlig prislapp för vad en viss roll är värd, dels för att kvalifikationerna är så pass mätbara men även för att budget ofta redan är satt med ett tydligt lönespann. Det blir alltså en objektiv bedömning av tjänstens värde där kompetens och erfarenhet styr, inte kön.
Helena Woodcock, Head of Business Unit Law
Att kvinnor åldersdiskrimineras vid 50 års ålder är ett samhällsproblem som kostar direkta pengar i både tillväxt och skatt. Företagen skriker efter specialistkompetenser. Då har vi inte råd att välja bort eller att inte bidra med den kompetens som finns. Jurek försöker hela tiden att bredda våra kunders syn på ålder och aktivt hjälpa både kandidater och kunder till matchning på kompetens och inte ålder.
Shervin Razani, VD och grundare av Jurek Rekrytering och Bemanning
Jag ser fram emot att dra nytta av alla års erfarenhet, min breda insyn inom området Compliance och mitt stora kontaktnät. Jag har koll på vilken typ av kompetens som behövs inom de olika linjerna och ser fram emot att tänka utanför boxen för att skräddarsy de perfekta matchningarna.
Elin Psilander, Compliance Specialist på Jurek Law
Jurek Law har vuxit starkt de senaste åren och vi hjälper allt fler jurister till nya utmaningar. Med tanke på att det råder sådan brist på personer med kompetens och erfarenhet inom Compliance är det något vi ser fram emot att kunna hjälpa våra kunder med i en ännu större utsträckning. Med Elin på tåget så stärker vi löftet om specialisering – när det är en komplex Compliance-roll som ska tillsättas så har vi någon som verkligen kan marknaden och dess utmaningar. Dessutom har Elin en nytänkande inställning kring möjligheten att utveckla urvalet och ser att inte bara jurister, utan även ekonomer och andra med bakgrund inom t.ex. bank och finans, kan ha rätt förutsättningar för att arbeta inom Compliance.
Helena Woodcock, Head of Business Unit Law
Jurek HR är stolt samarbetspartner till Sveriges enda renodlade HR-gala. Mitt ansvar blir att bidra till att säkerställa kvalitén och göra en gedigen referenstagning på de nominerade kandidaterna.
Ylva Ottosson, Business Manager HR på Jurek
De utdragna förhandlingarna har skapat ett osäkert läge och vi ser ett ökat intresse från Londonsvenskar att flytta hem igen. Samtidigt skriker den svenska finanssektorn efter folk. Självklart ska vi finnas på plats i London för att fånga upp kompetensen åt våra kunder och hjälpa utlandssvenskarna hem, om de önskar.
Shervin Razani, VD och Grundare av Jurek
Nu ska vi nå ut till alla kompetenta kandidater på plats, framför allt inom finans men också inom juridik, HR och management. Brexit är en utmaning för hela EU och för många av våra kunder, men vi på Jurek är snabba på att anpassa oss efter deras behov och att ta tillvara på de möjligheter som också skapas.
Shervin Razani, VD och grundare av Jurek
Att vi på Jurek ligger i framkant inom search och headhunting kommer väl till pass för både våra svenska kunder och brittiska bolag. Finanssektorn har det tydligaste behovet, men vi ser också möjligheter inom andra branscher och lokalt på Londons arbetsmarknad.
Anousheh Abuhamzeh, Head of Recruitment UK
Av våra fem affärsområden har vi länge varit marknadsledande inom Juridik och Ekonomi och genom ID Entity tog vi ett stort steg även inom HR. Och nu - genom att välkomna Sense Talents in i familjen - gör vi detsamma inom marknad och kommunikation
Shervin Razani, VD
Det blir allt viktigare att snabbt kunna erbjuda våra kunder rätt kandidat. Den processen kräver ett gediget nätverk av duktiga talanger, men även specialister inom varje affärsområde.
Shervin Razani, VD
Utvecklingen i våra områden går oerhört fort och researcharbete och nätverk är avgörande. Genom Jurek kompletteras vi med researchers, rekryteringskonsulter och breddar oss till ett större geografiskt område. Fördelarna är många för såväl oss, våra kunder som kandidater. För övrigt är Jurek ett modernt och framåtlutat bolag med en gemensam värderingsgrund som oss.
Lotta Köhler, delägare Sense Talents
Vi ger kandidater en chans att utvecklas och kan leverera efterfrågad kompetens direkt till våra kunder.
Shervin Razani, VD
Vi har de senaste åren sett hur tillskottet av kompetens inom vissa yrken är för låg för att möta marknaden, ett problem som länge varit känt inom exempelvis IT-branschen. Vi ser dock hur detsamma tenderar att ske även inom finansiella och administrativa yrken.
Shervin Razani, VD
Att mer eller mindre ignorera arbetskraft över 40 är ett otroligt kompetenssvinn med en prislapp vi inte lär klara av på sikt, varken ur företagens eller samhällets synvinkel.
Shervin Razani, VD
Att det blir allt svårare att få ett nytt jobb ju äldre du blir är inte nytt i sig, men åldersdiskriminering kryper allt längre ner i åldrarna och sprider sig till än fler yrken än tidigare. - Att anställa någon som är ”ung och hungrig” har i princip alltid förekommit i sälj- och mer kreativt inriktade yrken, men i dagsläget slår denna missuppfattning om arbetskraftens förmåga minst lika hårt mot mer akademiska yrken och än mer mot kvinnor än män,
Shervin Razani, VD
- Detta är mer än bara ett förvärv; sammanslagningen innebär ny, konkurrenskraftig kompetens vilket ger oss en bredare plattform också för framtida expansion. Självklart ska vi nu satsa på att bli nummer ett även inom HR-området
Shervin Razani, VD för Jurek
Att som exklusivt utvald för vårt starka kunnande inom HR få bli en del av Jurek är ett bevis på att vi lyckats med vår strategi och satsning på att nischa oss inom HR. Det blir också en härlig start på hösten för våra kunder, konsulter och kandidater eftersom vi nu kommer kunna nå ut bredare både geografiskt, till fler bolag och branscher och inte minst kompetensmässigt.
Ylva Ottosson, VD på ID Entity
Jurek är förstahandsleverantör på bland annat tjänsteområdet administration i Stockholms län och det känns kul att vi nu kan erbjuda vårt fulla tjänsteutbud inom såväl rekrytering som bemanning
Johannes Schiölde, Head of Jurek Public Sector
Gasellföretag är ett sällsynt inslag i svensk ekonomi. Färre än 1% av Sveriges företag tilldelas en gasell, så att utses till Gasellföretag för fjärde året i rad är en otrolig kick. Vi är ett fantastiskt gäng som alla bidragit till den starka tillväxt som Jurek haft under de senaste åren. Nu ser vi fram emot att fortsätta växa och erbjuda våra kunder och kandidater en Perfect Match
Shervin Razani, VD och grundare av Jurek Rekrytering & Bemanning
Män har ofta en tendens att överskatta sin kompetens och kräver mer lön än vad arbetet faktiskt är värt. Samtidigt underskattar kvinnor sin kompetens och således bidrar båda sidor till orättvis lönesättning. Det är ett problem att ta på allvar och vi i rekryteringsbranschen har ett stort ansvar att jämna ut den skillnaden och därigenom medverka till mer rättvisa reella löner
Shervin Razani, grundare och VD på Jurek
Att det skilde sig visste vi, men inte att skillnaden var så pass stor som den är. Vi i branschen har dock ett indirekt ansvar och en möjlighet att optimera rekryteringen så att kunden får den bäst lämpade kandidaten med en lön satt därefter. På så vis kan vi påverka, förändra och gå mot en mer jämställd lönesättning
Shervin Razani, grundare och VD på Jurek
Det här är en psykologisk faktor som inte har något alls med kompetens att göra. Vi vet fall där högre löneanspråk tros representera större kompetens och vice versa. Det blir ett dåligt utgångsläge för alla parter
Johannes Schiölde, Affärsutvecklingschef på Jurek
Jurek är för många den självklara leverantören inom rekrytering och bemanning av kvalificerade tjänstemän. Detta gäller framförallt för våra affärsområden juridik och ekonomi. Men vi vill vara den självklara leverantören även när det kommer till våra affärsområden HR, Marknad och Administration. Daniel har rätt erfarenhet och rätt driv för att lyfta Jurek och hjälpa våra kunder i jakten på sin Perfect Match
Shervin Razani, grundare och VD på Jurek
Bemannings- och rekryteringsbranschen fyller en viktig funktion i samhället och näringslivet. Branschen har mognat och leverantörsmixen spänner över globala storkoncerner och mindre, smalt nischade aktörer. Men konkurrensen kring både kandidater och kunder är stenhård. Därför valde jag att jobba för just Jurek. Jurek har ett gott rykte bland både kunder och kandidater och med sin kraftiga tillväxt och sina många gasellutnämningar finns utrymme för att flytta fram våra positioner ytterligare inom Ekonomi, Juridik, HR, Administration och Marknad
Daniel Johansson, försäljningschef Jurek
Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Åsa Dahlberg till oss på Jurek. Vi ser en ökad efterfrågan på just Juristtjänster i väst och stärker nu upp ytterligare internt för att vara i framkant inom våra specialistområden; Juridik, Ekonomi, Marknad, HR och Management. Med Åsas kompetens stärker vi vår position ytterligare i Göteborg inom Juristområdet.
John Rembeck
Eftersom jag har arbetat som jurist inom flera olika verksamheter så vet jag vad som krävs och förväntas av kandidater inom flera olika roller. Det ska bli spännande att dra nytta av min erfarenhet och kunskap som rekryteringskonsult på Jurek.
Åsa Dahlberg
Vi vill att Jurek ska fortsätta vara den självklara leverantören av kvalificerade tjänstemän i Sverige och det känns riktigt kul att vi har en sådan stark tillväxt i Västsverige. Därför är det viktigt att vi har duktiga och specialiserade rekryteringskonsulter med på resan med bred erfarenhet och kunskap inom varje givet affärsområde.
Shervin Razani, VD och Grundare
Nu har Jurek på allvar börjar utmana etablerade chefsrekryterare i såväl Sverige som internationellt och vi ser att det finns ett ökat tryck inom sektorn Bank och Finans. Vi vill möta det ökade behovet av chefsrekryteringar inom detta segment med bästa tänkbara kunskap och erfarenhet och därför har vi anställt en specialist på området.
Charlotte Brasch, Affärsområdeschef Jurek Executive Search
Allt fler bolag behöver hjälp med nyckelrekryteringar inom segmentet Bank och Finans. Jag ser det som en spännande utmaning att tillgodose detta behov och med ett entreprenörsdrivet bolag som Jurek får jag möjligheten att vara den pusselbiten som krävs för att snabbt och effektivt hitta den nyckelkompetens som näringslivet är i behov av.
Patrik Söderlund, Executive Search Consultant
Jag är otroligt stolt och hedrad över att vara en av de fem finalisterna. Det är fantastiskt kul när engagemang och driv uppmärksammas.
Shervin Razani, VD Jurek Rekrytering & Bemanning
Det ska bli spännande att få vara med på Jureks resa. Jurek har ju haft en enastående utveckling och på allvar blivit ett av landets vassaste bemanning och rekryteringsföretag inom juridik och ekonomi
Lennart Jansson