Blåljusutredningen missar viktiga grupper

Blåljusutredningens förslag om ett nytt brott kallat ”blåljussabotage” innebär att yrkesgrupper med en avgörande funktion för rättssäkerheten lämnas utanför. Det menar företrädare för fackförbundet Jusek som i stället vill se ett nytt brott kallat ”samhällssabotage”.

– Förslaget innebär en olycklig uppdelning där samhället pekar ut vissa av rättsväsendets grupper som mer skyddsvärda än andra. Det är av största vikt att samtliga delar av rättsväsendet får samma starka skydd och att samhället signalerar att hot och våld mot alla dessa grupper är oacceptabelt, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

Blåljusutredningen föreslår att det blir straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse. Jusek är positiva till straffskärpningen men anser att tillägget till brottsbalken även ska omfatta till exempel domare, åklagare och civilanställda inom polisen.

Jusek har tidigare föreslagit ett stärkt straffrättsligt skydd mot hot och våld för medarbetare inom rättsväsendet. En undersökning av Juseks medlemsgrupper visar att var fjärde utsatts för hot eller våld i samband med sin yrkesutövning.

– Det är bra att utredningen även föreslår skärpta straff för våld eller hot mot tjänsteman och att domstolarna ska se särskilt strängt på fall där individer angrips på grund av sitt arbete men det är synd att det nya brott som föreslås begränsas till blåljuspersonal. Vi vill se en bredare definition som inkluderar alla yrkesgrupper som ryms inom rättsväsendet – det bör gå under namnet ”samhällssabotage”, säger Magnus Hedberg.

Förutom skärpta straff för hot och våld mot rättsväsendets medarbetare vill Jusek också se permanenta säkerhetskontroller i alla domstolar och ett starkare skydd för personuppgifter.

Mer information om hot och våld mot rättsväsendets medarbetare
Jusek gör återkommande undersökningar av förekomsten av hot och våld mot rättsväsendets medarbetare. Här finns den senaste undersökningen: Hot, våld och trakasserier mot rättsväsendets medarbetare.

För mer information, kontakta:
Magnus Hedberg, vd på Jusek
070-665 29 13
magnus.hedberg@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 88 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Prenumerera