Förmåner vanligt för unga inom IT-branschen

Förmåner vanligt för unga inom IT-branschen Förmåner utöver lönen är vanligt redan tidigt i karriären och löneförmå- nerna är vanligast inom IT-branschen. Det visar Juseks årliga undersökning av nyexaminerades arbetsmarknad. Mer än hälften, 61 procent, av de nyexaminerade inom IT-branschen har lö- neförmåner. 38 procent har bonus, som är den vanligaste typen av förmån, en femtedel har optioner och 13 procent har vinstdelning. Provision är däremot mer ovanligt och endast 3 procent arbetar mot provision. Förmåner utöver lönen kommer dock inte först på listan över vad som är viktigast för att de nyexaminerade ska stanna kvar på sina jobb. Intres- santa arbetsuppgifter och bra social miljö tycker man är allra viktigast. Därefter kommer möjligheten till vidareutbildning, något som de unga inom IT-branschen anser är viktigare än de som arbetar inom andra branscher. - Det är en konkurrensfördel för arbetsgivaren att kunna erbjuda såväl löneförmåner som etablerade möjligheter till kompetensut- veckling. Sannolikt kommer fler företag att följa den här trenden i kampen om arbetskraften, säger Hanna Winblad von Walter, ansvarig för undersök- ningen. - Det blir allt vanligare att de unga ringer till Jusek för att förhöra sig om möjligheterna att skriva in rätten till kompetens- utveckling i sitt anställningskontrakt, säger Hanna Winblad von Walter. IT-branschen är fortfarande väldigt storstadscentrerad med totalt 74 pro- cent som arbetar i Stockholm, Göteborg och Malmöområdet. Anslutningsgraden bland Juseks akademikergrupper inom IT-branschen är hög, exempelvis är 70 procent av de nyexaminerade systemvetarna Jusekmedlemmar. Undersökningen genomfördes i mars 2000 och gick ut till samtliga nyexami- nerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhälls- vetare, totalt 4500 personer. De vanligaste utbildningarna inom IT- branschen är systemvetenskaplig och ekonomisk examen. Rapporten i sin hel- het är klar i slutet av juni. För mer information, kontakta Hanna Winblad von Walter, ansvarig för un- dersökningen, på 070-665 29 55. Pressmeddelandet finns även på www.jusek.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar