Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade systemvetare

Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade systemvetare Arbetslösheten bland systemvetare har fördubblats på ett år, visar Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade akademiker. - Det tyder på att IT-branschen börjar stabiliseras efter en intensiv ut- vecklingsfas, säger Hanna Winblad von Walter, ansvarig för undersökningen. För två år sedan fanns ingen arbetslöshet alls bland systemvetarna. I fjol ökade arbetslösheten till en procent och i år har den stigit ytterli- gare med en procentenhet. Det är ingen stor ökning, men visar att efter- frågan på systemvetare har dämpats något. De som registrerats som öppet arbetslösa har sökt arbete i ett halvår eller mer. - Systemvetarna har fortfarande en mycket bra arbetsmarknad, där den ab- soluta majoriteten har fast tjänst och bra lön, men det är förvånande att arbetslösheten i en så eftertraktad grupp har ökat. I en uppföljning av siffrorna ska vi ta reda på mer i detalj vad som ligger bakom ökningen, säger Hanna Winblad von Walter. Juseks årliga undersökning mäter arbetsmarknadsläget för de nyexaminerade inom Juseks yrkesområden: systemvetare, jurister, personalvetare, sam- hällsvetare och civilekonomer. Den genomsnittliga öppna arbetslösheten låg i mars 2000 på tre procent för den undersökta gruppen. Exakt på den nivån ligger arbetslöheten bland personalvetare och jurister. Av civilekonomerna är två procent arbetslösa liksom i fjol. Däremot har samhällsvetarna kraftigt förbättrat sitt läge på arbetsmarkna- den. Arbetslösheten bland dem har minskat från sex till fyra procent. 1998 låg den på hela 10 procent. - De är den grupp som sist märker av högkonjunkturen, säger Hanna Winblad von Walter. Deras arbetslöshetssiffror sjunker något år senare jämfört med andra grupper. För mer information kontakta Hanna Winblad von Walter, 070-665 29 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT01000/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar