SACO-S kräver ny förhandlingsmodell

SACO-S kräver ny förhandlingsmodell Ett nytt avtal för de statliga akademikerna ska förhandlas fram till den 1 april. Den statliga förhandlingskartellen SACO-S kräver en helt ny förhandlingsmodell för de lokala förhandlingarna. De lokala parterna skall kunna välja mellan två förhandlingsmodeller. I den ena skall det centrala avtalet inte innehålla några siffror. Utrymmet för löneökningar skall helt och hållet fastställas i de lokala förhandlingarna. Blir man inte överens skall frågan avgöras av en skiljeman genom den så kallade slutbudsmetoden. Skiljemannen får välja en av parternas bud men inte lägga sig mittemellan. Det var det viktigaste kravet när SACO-S lade sina yrkanden på fredagen. - SACO-S vill fortsätta att utveckla den lokala lönebildningen. Men det fackliga inflytandet måste bli större än det är idag. Det är ett av huvudsyftena med den nya modellen, säger SACO-S ordförande Kjell Eriksson. Den andra modellen är mera traditionell, med ett lägstutrymme. Det är inget som SACO-S förordar men måste finnas som ett "skyddsnät" på de myndigheter där arbetsgivarna inte hunnit så långt att de kan hantera den nya modernare modellen när det gäller lokal lönebildning. Lönen skall fastställas utifrån de förutsättningar som gäller på de olika myndigheterna och det bidrag till verksamheten som akademikerna ger. De statliga akademikerlönerna måste anpassas till vad som gäller på övriga arbetsmarknaden. Den eftersläpning som uppstått under den senaste avtalsperioden måste brytas. Och det kan bara ske i lokala förhandlingar menar SACO-S. Särskilt viktigt är att de akademiker som är nyckelgrupper för en fortsatt ekonomisk tillväxt inte halkar efter i löneutveckling. Det gäller akademikerna vid universitet och högskolor. De har under en följd av år haft en sämre löneutveckling än genomsnittet för övriga statliga akademiker. Den utvecklingen måste nu brytas. - Universiteten måste ta sitt ansvar så att man inte får de problem som skolan just nu lider av - nämligen att de duktigaste akademikerna inte vill söka sig dit på grund av det dåliga löneläget, säger Kjell Eriksson. En annan huvudfråga är att de enskilda medlemmarnas inflytande på den egna lönen skall öka. Därför kräver SACO-S att löne- och utvecklingssamtal alltid skall hållas mellan den lönesättande chefen och medarbetaren i god tid före de lokala förhandlingarna. Då skall man inte bara diskutera lönen utan också kompetensutvecklingen. - Osakliga löneskillnader skall också kartläggas inför de lokala förhandlingarna. Om det förekommer skall de elimineras. Retroaktiva lönehöjningar skall alltid utgå till föräldralediga. Så är det tyvärr inte nu, avslutar Kjell Eriksson. För kommentarer kontakta Kjell Eriksson, 070-665 29 26 SACO-S kommer att ge sig ut på en landsomfattande turné 23-24 januari för att presentera och diskutera avtalsförslagen med medlemmarna, lokala fackliga företrädare och media. För att se när vi befinner oss på din ort, gå in på www.jusek.se och klicka på Nyheter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00700/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar