Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * Karlshamnskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 52 Mkr (185). * Jämförelsestörande poster om netto -27 Mkr (0). * En ny striktare riskbedömning har belastat resultatet med 71 Mkr. * Resultatförbättring inom affärsområdena Tekniska Produkter och Foderråvaror. * Utdelningen föreslås bli oförändrad, 3,50 kronor per aktie. * Omfattande förändringsprocess för accelererad lönsam tillväxt pågår. KARLSHAMNS AB (publ) Bokslutskommuniké ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00830/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00830/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar