Delårsrapport Januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport Januari - september 2000 * För perioden januari-september uppgick resultat efter finansiella poster till 109 Mkr (142). * Jämförelsestörande poster och kundreserveringar har belastat resultatet netto med 31 Mkr. * Resultatförbättringar inom affärsområdena Foderråvaror och Tekniska Produkter. * Till ny VD och koncernchef har fr o m 1 november utsetts Jerker Hartwall. * Ny global organisation inom affärsområde Livsmedelsfetter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00820/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00820/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar