Abbott Laboratories och Karo Bio identifierar ny läkemedelssubstans för diabetes

ABBOTT LABORATORIES OCH KARO BIO IDENTIFIERAR NY läkemedelsSUBSTANS FÖR DIABETES Abbott Park, Illinois och Huddinge, Sverige, mars 27 2003 - Abbott Laboratories och Karo Bio AB tillkännagav idag att de har identifierat en ny läkemedelskandidat, A-348441, den första i sitt slag, för behandling av typ 2 diabetes. A-348441, för närvarande i preklinisk studie, verkar via glukortikoidreceptorn i levern, vilken anses vara ett viktigt målprotein för reglering av glukosmetabolismen. I prekliniska tester på djur har A-348441 visat sig normalisera blodglukosnivåerna och har positiva effekter på blodfetterna hos diabetiska djur med rubbningar i nivåerna av blodfetter. I ett antal djurarter minskar A-348441 glukosproduktionen i levern signifikant med sekundära förbättringar av insulinkänsligheten Även om glukokortikoidreceptorer förekommer i olika vävnader är A-348441 farmakologiskt selektiv för glukokortikoidreceptorn i levern och minimerar därmed potentiella systemiska biverkningar associerade med detta målprotein. De läkemedel som ökar insulinkänsligheten ger även en ökad kroppsvikt vilket inte är fallet med djur som behandlas med A- 348441. A-348441:s pre-kliniska egenskaper kommer att belysas i en studie som presenteras vid American Diabetes Associations möte i New Orleans i juni 2003. Den gemensamma läkemedelsframtagningen har framgångsrikt avslutats och Abbott och Karo Bio håller för närvarande på att utvärdera A-348441 för klinisk utveckling. Karo Bio kan erhålla framtida milestonebetalningar, vilka är avhängiga av en fortsatt framgångsrik preklinisk och klinisk utveckling av A-348441-substansen. Karo Bio och Abbott Laboratories kommer också att inleda diskussioner om en gemensam utveckling av andra generationens substanser. "Abbott Laboratories och Karo Bio har anammat ett högst innovativt angreppssätt för diabetesbehandling genom vår inriktning på glukokortikoidreceptorer i levern," sa Terry Opgennorth, PhD., divisional vice president, metabolic disease research, Abbott Laboratories. "Det gläder oss att detta framgångsrika samarbete, vilket inleddes för några år sedan med tidigt vetenskapligt arbete för att identifiera nya målproteiner, har resulterat i en ny lovande substans, A- 348441." "Samarbetet med Abbott har på tre år gett en läkemedelskandidat för klinisk utveckling som verkar mycket lovande", säger Björn O. Nilsson, VD och koncernchef för Karo Bio. "Abbott är en idealisk partner för Karo Bio inom diabetesområdet och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Abbott i syfte att marknadsföra konceptet att behandla diabetes genom glukokortikoidantagonister, vilket är till gagn för det stora antal patienter som söker nya typer av behandling". Sedan januari 2000 har Abbott och Karo Bio samarbetat med framtagning och utveckling av nya terapier för behandling av typ 2 diabetes, med glukokortikoidreceptorn i levern som målprotein. Målet med samarbetet är att utveckla leverselektiva antagonister som normaliserar den höga produktionen av glukos i levern hos typ-2 diabetiker. I april 2001 tillkännagav Abbott och Karo Bio att de hade identifierat glukortikoidreceptorns tredimensionella struktur. Denna vetenskapliga bedrift ledde till identifieringen och optimeringen av A-348441 som en lovande substans som verkar via glukokortikoidreceptorn. Diabetes är ett stort hälsoproblem i de industrialiserade länderna, där en av tio vuxna kommer att utveckla typ 2 diabetes under sin livstid. Över 150 miljoner människor världen över har typ 2 diabetes och detta antal beräknas öka till 300 miljoner fram till 2025. För närvarande har mer än en tredjedel av personer med typ 2 diabetes ännu inte fått sin diagnos och endast 13 % av behandlade patienter beräknas uppnå acceptabla glukosnivåer. Därför finns det ett trängande behov av nya, säkra och effektiva behandlingar mot typ 2 diabetes. KARO BIO AB (publ) För ytterligare information, kontakta Karo Bio Björn O. Nilsson, President & CEO, tel. 08-608 60 20 Per Otteskog, Senior vice President, tel. 08-608 60 18 Abbott Laboratories Melissa Brotz +1 (847) 935-3456 Bakgrund Abbott Laboratories är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med bred bas. Företaget ägnar sig åt framtagning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel, nutritions- och sjukvårdsprodukter, inklusive medicinsk apparatur och diagnostika. Företaget har mer än 70 000 anställda och marknadsför sina produkter i mer än 130 länder. Under 2002 var företagets omsättning och nettovinst 17,7 miljarder USD respektive 3,2 miljarder USD med vinst per aktie efter utspädning om 2,06 USD, exklusive engångskostnader. Abbotts pressmeddelanden och övrig information finns på företagets hemsida på www.abbott.com. Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 116 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-/kärl-sjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co, Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Karo Bios pressmeddelanden och övrig information finns på företagets hemsida på www.karobio.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar