Bokslutskommuniké 2002, kvartalsrapport oktober-december 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002, KVARTALSRAPPORT OKTOBER- DECEMBER 2002 * En klinisk utvecklingskandidat utvaldes i juli i projektet med Merck & Co., Inc. för utveckling av substanser som påverkar östrogenreceptorer och Karo Bio erhöll en betydande milestonebetalning. * Lovande substanser har utvecklats i samarbetet med Bristol-Myers Squibb för behandling av fetma. Den första substansen i klinisk utveckling drogs tillbaka på grund av potentiella toxiska effekter. Samarbetet förlängdes med ytterligare sex månader till 31 mars 2003. * Projektmålen i BioKey®-samarbetet med Aventis uppnådda. Milestonebetalningar har erhållits. * 41 nya patent beviljades under året. De viktigaste var amerikanska patent för substanser som påverkar glukokortikoid- och sköldkörtelhormonreceptorerna för behandling av metabola sjukdomar. * Koncernens nettoomsättning ökade under året till 177,7 (136,9) MSEK och till 24,6 (38,3) MSEK för fjärde kvartalet. * Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för året uppgick till -70,9 (-11,9) MSEK och -32,6 (-17,9) MSEK för fjärde kvartalet. * Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning förbättrades till -58,8 (-92,5) MSEK för året och uppgick till -32,5 (-27,8) MSEK för fjärde kvartalet. Resultat för året, inklusive goodwillavskrivning, förbättrades till -284,4 (-320,9) MSEK och uppgick till -87,8 (-82,9) MSEK för fjärde kvartalet. * Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 201,2 (282,3) MSEK vid årets slut. För ytterligare information, var vänlig kontakta Björn Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20, Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations & Corporate Communications, tel. 08-608 60 18 eller Bertil Jungmar, Vice President Finance & Administration, tel. 08-608 60 52. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar