GPC Biotech AG och Karo Bio USA tillkännager samarbete för utveckling av nya antibakteriella läkemedel

GPC BIOTECH AG OCH KARO BIO USA TILLKÄNNAGER SAMARBETE FÖR UTVECLING AV NYA ANTIBAKTERIELLA LÄKEMEDEL München, Tyskland och Durham, NC, USA, 15 juni, 2000 - GPC Biotech AG (München, Tyskland; Fankfurtbörsen: GPC) ett ledande genforskningsföretag inom läkemedelsområdet och Karo Bio USA (Durham, NC, USA) meddelar idag att man inlett sitt andra samarbete för utveckling av en ny generation bredspektrumantibiotika. Karo Bio AB (Stockholm, Sverige; Stockholmsbörsen: Karo Bio) är ett ledande företag inriktat på testmetoder för identifiering av läkemedelssubstanser som verkar via nya målproteiner. GPC Biotech och Novalon Pharmaceutical Corporation (numera Karo Bio USA) inledde ett samarbete 1999. Det nya samarbetet grundas på det första framgångsrika samarbetet och genom detta kommer GPC Biotech att avsevärt öka sin pipeline för nya och mer effektiva bredspektrumantibiotika. Karo Bio USA påbörjar sitt femte samarbete rörande sin BioKey assay teknologi och har i detta samarbete rättigheter till vissa av GPC:s målproteiner. Samarbetet är inriktat på 15 nya antibakteriella målproteiner som upptäckts av GPC och som visat sig betydelsefulla för läkemedelsutveckling. Karo Bio USA utvecklar metoder för högkapacitetstestning av läkemedelssubstanser med utgångspunkt från sin patenterade BioKey teknologi. Dessa skall användas för testning av substansbibliotek för identifiering av nya potenta antibakteriella läkemedel. Inom samarbetet finansierar GPC Biotech utvecklingen av BioKey assays och Karo Bio USA kommer dessutom att erhålla milestone betalningar allteftersom substanser utvecklas eller utlicensieras. Professor Dr. Berndt Seizinger, VD för GPC Biotech säger, "Det är mycket tillfredsställande att vi kan fortsätta att bygga värde i vårt framgångsrika samarbete med Karo Bio USA. Vårt omfattande nätverk av transatlantiska biotech-samarbeten ger oss möjlighet att fullt ut utnyttja och komplettera våra tekniker för karaktärisering av gener och att på bästa sätt utveckla våra interna projekt för framtagning av nya läkemedel. Vi förväntar oss att detta samarbete skall föra oss närmare målet att utveckla en ny generation av antibiotika som framgångsrikt kan användas för att lösa problemet med antibiotikaresistens som är en av vår tids stora hälsoproblem. "Vårt samarbete med GPC Biotech har varit mycket framgångsrikt och vi ser fram emot en fortsättning. Förlängningen och utökningen av samarbetet visar att Karo Bio USA är en attraktiv samarbetspartner för företag som är inriktade på läkemedelsutveckling med utgångspunkt från kunskap om nya gener" säger Torben Jørgensen, VD för Karo Bio. GPC Biotech AG är ett företag som är inriktat på framtagning av nya läkemedel med utgångspunkt från nya gener och de proteiner som dessa kodar för. Företaget använder en rad egenutvecklade teknologier som utnyttjar informationen om nya gener och proteiner för utveckling av nya läkemedel inom cancer, infektions- och immunologiområdet. GPC tillför sina partners en teknologibas som med modern bioinformatik integrerar ny kunskap om geners och proteiners struktur och funktion. GPC Biotech har en världsledande expertis inom cellcykelområdet och har en stark patentställning med mer än 40 godkända patent och 120 patentansökningar. Partners inkluderar: Aventis Pharma (PAVE.PSE), DuPont Pharmaceuticals (DD-B.NYS), Boehringer Ingelheim, Byk Gulden, Cell Genesys (CEGE.NAS), Evotec Biosystems (EVT.FSE), Morphosys (MOR.FSE), Genetica, Gene Alliance, Karo Bio USA och Atugen. GPC Biotech AG har sitt huvudkontor i München, Tyskland, med GPC Biotech Inc. som dotterbolag i USA där verksamheten förlagts till Cambridge, MA och Princeton, NJ. För ytterligare information, se http://www.gpc-biotech.com. Karo Bio USA (tidigare Novalon Pharmaceutical Corporation) med laboratorier i Durham, NC, är ett dotterbolag till Karo Bio AB. Genom sin teknologibas och sina program skapar Karo Bio USA en pipeline av nya läkemedel som verkar genom att interagera med den stora ström av nya målproteiner som genereras inom genomforskningen. Den 10 maj 2000 förvärvades Novalon av Karo Bio AB vilket ledde till bildandet av Karo Bio USA. Företagets BioKey assay-teknologi möjliggör snabb identifiering av småmolekylära läkemedelssubstanser och utgör basen i samarbetena med Bayer AG (BAY.FSE), Millennium Pharmaceuticals Inc. (MLNM.NAS), Novartis Research Foundation, Ares-Serono (AREBE.ZRH) and GPC Biotech AG (GPC.FSE). Karo Bio AB, i Stockholm, är ett globalt ledande företag som utvecklar läkemedel som verkar via nukleära receptorer. Karo Bio har strategiska samarbeten med Merck & Co., Bristol-Myers Squibb (BMY.NYS) and Abbott Laboratories (ABT.NYS). Karo Bio har dessutom en stark pipeline av interna projekt som ytterligare stärks av BioKey teknologin. Karo Bio har 82 patent och mer än 150 patentansökningar. Företaget har 110 anställda vid sina laboratorier i Stockholm och Durham. För ytterligare information var vänlig kontakta: GPC Biotech AG Petra Bassen Head of Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 89 8565 2691, Fax: +49 89 8565 2610 ir@gpc-biotech.com Karo Bio AB Torben Jørgensen, President Direkttelefon: +46 8 608 6020; Fax: +46 8 774 5280, Mobiltelefon: +46 70 749 0811 www.karobio.se info@karobio.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000614BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000614BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar