Karo Bio AB Offentliggör Nytt Samarbete med Aventis Pharma AG för Utvecklng av Nya Infektionsläkemedel

KARO BIO AB OFFENTLIGGÖR NYTT SAMARBETE MED AVENTIS PHARMA AG FÖR UTVECKLNG AV NYA INFEKTIONSLÄKEMEDEL Durham, NC, USA, 23 Oktober, 2000 -Karo Bio AB (Stockholm, Sverige; Stockholms fondbörs: KARO), offentliggjorde idag att dess dotterföretag i USA (Karo Bio USA. Durham, NC, USA) har ingått en allians med Aventis Pharma, Aventis S.A.s (NYSE:AVE) globala läkemedelsbolag. I samarbetet ger Karo Bio Aventis rättigheten att utnyttja bolagets BioKey-teknologi för målproteiner som identifierats inom Aventis genomics-program. Programmet har som mål att utveckla nya läkemedel för behandling av infektionssjukdomar. Aventis har rätt att förlänga det ursprungliga ettårssamarbetet med ytterligare tre år. Värdet på avtalet för Karo Bio USA kan komma att överstiga 320 miljoner kronor exklusive royaltyintäkter, förutsatt utveckling och godkännande av två läkemedelssubstanser. Torben Jørgensen, VD för Karo Bio AB sade, "Vi gläder oss åt att samarbeta med ett bolag av Aventis betydelse. Genom att kombinera Karo Bio's BioKey assayteknologi med Aventis forskningsresurser och stora antal målproteiner skapar vi mycket goda förutsättningar för utveckling av nya läkemedelssubstanser. Med detta betydande samarbete konsoliderar vi också vår position som ett bolag med den mest attraktiva assayteknologin för identifikation av genomics-baserade läkemedel. Francois Meyer, Ph.D., Senior Vice President och Chef för Drug Innovation & Approval hos Aventis Pharma I Frankrike, sade: "Tillgången till BioKey- assayteknologin kommer att väsentligt accelerera vårt genomics-baserade discovery-program för läkemedel mot infektioner. Vårt samarbete med Karo Bio utgör en del i vår övergripande strategi att förvärva de bästa discovery-teknologier som står att få genom allianser och partnerskap." I samarbetet kommer Karo Bio att utveckla, validera och leverera assays för screening av läkemedelssubstanser mot målproteiner som utvalts av Aventis. Aventis betalar Karo Bios forskningskostnader, licensavgifter, teknologiska milestones, kliniska milestones och royalties på produktförsäljning. Med anledning av avtalet inbjuder Karo Bio till en telefonkonferens idag klockan 11.00. Anmälan görs i förväg till Annika Wågensand, på telefon 08- 696 12 40 klockan 9.00-10.30. Karo Bio USA med laboratorier i Durham, NC, är ett dotterbolag till Karo Bio AB. Karo Bio är ett ledande företag med focus på nukleära receptorer och genombaserad läkemedelsforskning. Företaget använder sin ledande teknologi för utveckling av vävnadsselektiva läkemedel för stora marknader. Genom sin teknologibas och sina program skapar Karo Bio USA en serie av nya läkemedel som verkar genom att interagera med den stora ström av nya målproteiner som genereras inom genomforskningen. Den 10 maj, 2000, förvärvades Novalon av Karo Bio AB vilket ledde till bildandet av Karo Bio USA. Företagets BioKey assay-teknologi möjliggör en snabb identifiering av rätt substanser för vidare pre-klinisk utveckling och utgör även basen i samarbetena med Bayer AG (BAY.FSE), Novartis Research Foundation, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. (MLNM.NAS), Ares Serono (AREBE.ZRH), GPC Biotech AG (GPC.FSE), NovImmune S.A., och Aventis Pharma AG (NYSE:AVE). Karo Bio AB, Stockholm, är ett globalt ledande företag som utvecklar läkemedel som verkar via nukleära receptorer. Karo Bio har strategiska samarbeten inom området nukleära receptorer med Merck & Co., Bristol-Myers Squibb (BMY.NYS) och Abbott Laboratories (ABT.NYS). Karo Bio har dessutom en stark pipeline av interna projekt som ytterligare stärks av BioKey teknologin. Karo Bio har 96 patent och mer än 250 patentansökningar. Företaget har 120 anställda vid sina laboratorier i Stockholm och Durham, NC. Aventis S.A. (NYSE:AVE) är ett av världens ledande företag inom life sciences, koncentrerat huvudsakligen på två affärsområden - läkemedel och jordbruk. Aventis är inriktade på att förbättra livskvalitén genom forskning och utveckling av innovativa produkter inom läkemedel, vacciner, proteinläkemedel, spannmålsproduktion och skadebekämpning, veterinärmedecin samt nutrition. Aventis har sitt globala huvudkontor i Strasbourg, Frankrike, ca. 95.000 anställda i 120 länder och redovisade en pro forma omsättning 1999 av 20,5 miljarder euro. Aventis lanserades i december 1999 genom ett samgående mellan tyska Hoechst AG och franska Rhône-Poulenc S.A. För mer information: www.aventis.com Aventis Pharma AG är Aventis S.A.s läkemedelsbolag. Aventis Pharmas verksamhet i USA bedrivs under namnet Aventis Pharmaceuticals. Aventis Pharma fokuserar sig på viktiga behandlingsområden som kardiologi, onkologi, infektionssjukdomar, artrit, allergier och respirationsstörningar, diabetes och störningar i det centrala nervsystemet. Aventis Pharma har sitt säte i Frankfurt, Tyskland. I Aventis Pharma ingår även Aventis Pasteur, en världsledare inom vacciner, beläget i Lyon, Frankrike samt Aventis Behring, världsledare inom läkemedelsproteiner med säte i King of Prussia, Pennsylvania, USA. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden inför framtiden, inklusive uttalanden rörande samarbetets framsteg, förväntad finansiering, förmågan att utveckla säkra och effektiva läkemedel samt utvecklingen av både Aventis och Karo Bios nuvarande drug discovery program. Faktiska resultat kan komma att avvika väsentligt till följd av faktorer som sannolikheten för att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden, framgångsrikt slutförande av kliniska försök och marknadsföring av de färdiga produkterna. För ytterligare information, kontakta: Karo Bio AB Torben Jørgensen, VD Tel: +46 8 608 6020; Fax: +46 8 774 5280; Mobiltelefon: +46 70 749 0811 info@karobio.se www.karobio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar