Karo Bio förlänger teckningstiden för den pågående nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. KARO BIO FöRLäNGER TECKNINGSTIDEN FöR DEN PåGåENDE NYEMISSIONEN Som meddelats i ett pressmeddelande tidigare idag har Karo Bio uppnått en betydelsefull milestone i ett strategiskt forskningssamarbete. Teckningsperioden för den nyemission som beslutades av Karo Bios styrelse den 6 mars 2003 och som godkändes av den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2003 skulle enligt tidigare beslut av styrelsen avslutas innevarande dag. För att bereda aktieägare i Karo Bio möjlighet att tillgodogöra sig och beakta den information som meddelats enligt ovan inför beslut om teckning, har Karo Bios styrelse idag beslutat att förlänga teckningstiden till och med tisdagen den 13 maj 2003. Huddinge den 8 maj 2003 KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Björn Nilsson, Verkställande Direktör, tel +46 8 608 60 20 Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel +46 8 608 60 52 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 116 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01060/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar