• news.cision.com/
  • Karo Pharma/
  • Karo Bio Meddelar i dag att Samarbetet Med Merck&Co. Förlängs Med Två År. Samarbetet Är Inriktat På Östrogen Receptorer.

Karo Bio Meddelar i dag att Samarbetet Med Merck&Co. Förlängs Med Två År. Samarbetet Är Inriktat På Östrogen Receptorer.

Report this content

Karo Bio Meddelar i dag att Samarbetet Med Merck&Co. Förlängs Med Två År. Samarbetet Är Inriktat På Östrogen Receptorer. Samarbetet mellan de båda bolagen startade i oktober 1997 och har varit inriktat på utveckling av nya terapier för behandling av sjukdomar som påverkas av östrogenreceptorer. Karo Bio har USA- och Europa-patent på östrogenreceptorn beta. Upptäckten av denna receptor har öppnat nya möjligheter för utveckling av nya och förbättrade läkemedel för ett stort antal sjukdomar. Samarbetet har varit framgångsrikt genom design och syntes av selektiva läkemedelssubstanser som i prekliniska studier har lett till prioritering av kliniska indikationer för vidareutveckling. "Karo Bios teknologi och framgångarna hittills med framtagning av en första generation av substanser gör detta till ett lovande projekt" säger John W Kozarich, PhD, Vice President of Biochemistry vid Mercks Forskningslaboratorier. "Vi ser fram emot att förlänga vårt samarbete för framtagning av ytterligare substanser och för att utforska de möjligheter som denna klass av läkemedelssubstanser kan medföra". "Vi är glada över att vi har kommit överens om att förlänga vårt nuvarande samarbete" säger Torben Jørgensen, VD på Karo Bio. "För Karo Bio är kontinuiteten i forskningen mycket viktig. Vi utvecklar lovande läkemedelssubstanser och är inriktade på att fortsätta forskning inom östrogenreceptorfältet. Det finns stora möjligheter att utveckla bättre läkemedel för sjukdomar med betydande marknadspotentialer" säger Jørgensen. Karo Bio är ett ledande företag med fokus på nukleära receptorer och genombaserad läkemedelsforskning. Företaget använder sin ledande teknologi för utveckling av vävnadsselektiva läkemedel för stora marknader. Genom sin teknologibas och sina program skapar Karo Bio USA en serie av nya läkemedel som verkar genom att interagera med den stora ström av nya målproteiner som genereras inom genomforskningen. Den 10 maj 2000, förvärvades Novalon av Karo Bio AB vilket ledde till bildandet av Karo Bio USA. Företagets BioKey@ assay-teknologi möjliggör en snabb identifiering av rätt substanser för vidare preklinisk utveckling och utgör även basen i samarbetena med Bayer AG (BAY.FSE), Novartis Research Foundation, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. (MLNM.NAS), Ares Serono (AREBE.ZRH), GPC Biotech AG (GPC.FSE), NovImmune S.A., och Aventis Pharma (NYSE:AVE). Karo Bio AB, Stockholm, är ett globalt ledande företag som utvecklar läkemedel som verkar via nukleära receptorer. Karo Bio har strategiska samarbeten inom området nukleära receptorer med Merck & Co.Inc., Bristol-Myers Squibb (BMY.NYS) och Abbott Laboratories (ABT.NYS). Karo Bio har dessutom en stark pipeline av interna projekt som ytterligare stärks av BioKey@- teknologin. Karo Bio har 96 patent och mer än 250 patentansökningar. Företaget har 120 anställda vid sina laboratorier i Stockholm och Durham, NC. Merck&Co.Inc. är ett ledande forskningsinriktat läkemedelsbolag. Merck upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett stort antal innovativa produkter för att förbättra hälsan hos människor och djur på egen hand eller genom samarbeten. Merck Medco Managed Care Inc. förvaltar läkemedelsförmåner för arbetsgivare och försäkringsbolag för att generera en korrekt läkemedelsanvändning och för att utveckla hälsoprogram. Genom dessa kompletterande resurser verkar Merck för att förbättra livskvaliteten och för att begränsa sjukvårdskostnaderna. För ytterligare information, kontakta: Karo Bio AB Torben Jørgensen, VD Tel: +46 8 608 6020; Fax: +46 8 774 5280; Mobiltelefon: +46 70 749 0811 Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations Tel: +46 8 608 6018; Fax: +46 8 774 5280 info@karobio.se www.karobio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar