Karo Bio och Bristol-Myers Squibb förlänger samarbete för behandling av fetma

Report this content

Karo Bio och Bristol-Myers Squibb förlänger Samarbete för behandling av Fetma Bristol-Myers Squibb förlänger sitt forskningssamarbete med Karo Bio för behandling av fetma med ytterligare sex månader. Karo Bio och Bristol-Myers Squibb Company har samarbetat sedan 1997 för utveckling av en ny behandling mot fetma, med sköldkörtelhormonreceptorn som målprotein. Det treåriga forskningssamarbetet har förlängts med två år, och det gemensamma programmet för framtagning av nya läkemedel som nu skulle ha löpt ut, förlängs istället med ytterligare sex månader. Samarbetet har varit framgångsrikt genom att visa att den nya behandlingen fungerar i relevanta djurmodeller och samarbetet är nu inriktat på att föra fram en ny substans till kliniska prövningar. Utvecklingen av den första substansen i klinik stoppades i mars i år på grund av risk för biverkningar. Bristol-Myers Squibb kommer att fortsätta att fokusera på fetma och ämnar föra in en ny substans i kliniska prövningar. "Vi är mycket imponerade av de prekliniska data som genererats i detta lovande projekt för utveckling av nya behandlingsmetoder för fetma" säger Karo Bios verkställande direktör Björn Nilsson. "Bristol-Myers Squibbs kompetens inom området metabola sjukdomar kommer att vara mycket betydelsefullt för att föra fram en ny substans till klinisk prövning." För ytterligare information, kontakta Per Otteskog, Senior vice President, tel. 08-608 60 18, mobil 070-632 75 27. Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 140 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 400 patentansökningar inklusive 128 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-/kärl-sjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co, Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00030/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar