Karo Bios företrädesemission fulltecknad

KARO BIOS FöRETRäDESEMISSION FULLTECKNAD Karo Bio AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare, vilken tillfört Bolaget cirka 120 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Karo Bios företrädesemission har nu slutförts. Teckningstiden förlängdes för att bereda möjlighet för Bolagets aktieägare att beakta den nyligen aviserade informationen om en betydelsefull milestone i ett strategiskt forskningssamarbete. Emissionen tillförde Bolaget cirka 120 miljoner kronor efter transaktionskostnader och kom till 98.5 procent att tecknas av bolagets aktieägare med stöd av företrädesrätt. Resterande aktier kommer att allokeras av Karo Bios styrelse. "Det är mycket glädjande att det är stor uppslutning bland aktieägarna i vår nyemission. De 120 miljoner kronor som vi nu får in genom nyemissionen medför att vi kan fortsätta driva våra prioriterade projekt" säger Björn Nilsson, Verkställande Direktör för Karo Bio. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista i början av juni 2003. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 16 876 478 motsvarande ett aktiekapital om 84 382 kSEK. Carnegie är finansiell rådgivare till Karo Bio i denna transaktion. Huddinge den 16 maj 2003 KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Björn Nilsson, Verkställande Direktör, tel +46 8 608 60 20 Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel +46 8 608 60 52 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 124 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar