Karo Bios förvärv av Novalon genomfört

KARO BIOS FÖRVÄRV AV NOVALON GENOMFÖRT Karo Bios förvärv av det amerikanska bioteknikföretaget Novalon Pharmaceutical Corporation har idag genomförts i enlighet med de intentioner som tillkännagavs den 27 mars. Förvärvet innebär att Karo Bio stärker sin ledande position inom området nukleära receptorer. Verksamheten kompletteras dessutom med spjutspetsteknologi för framtagning av läkemedel som bygger på kunskap om den mänskliga arvsmassan. Novalons ägare får 20 procent i Karo Bio efter förvärvet. - Genom förvärvet av Novalon tillförs Karo Bio en teknologi som möjliggör utveckling av nya innovativa läkemedelssubstanser. Karo Bio kommer dessutom att starta flera nya projekt inom området nukleära receptorer och Novalons teknologi kommer i detta sammanhang väsentligt bidra till projektens internationella konkurrenskraft. Med verksamheter i såväl Europa som USA kommer Karo Bio att ha en ännu bättre exponering mot framtida samarbetspartners och institutionella investerare, säger Torben Jørgensen, VD i Karo Bio. Novalon kommer att konsolideras från och med 1 maj. Antalet aktier i Karo Bio ökar genom förvärvet med 2.206.198 till 11.383.370 , vidare tillkommer teckningsoptioner motsvarande 88.064 aktier. Viktiga datum 27 mars Karo Bio meddelar att avtal om förvärv av Novalon ingåtts 26 april Karo Bios ordinarie bolagsstämma godkänner den apportemission som ger Novalons ägare 20 procent av aktierna, inklusive teckningsoptioner, i Karo Bio 10 maj Karo Bios förvärv av Novalon genomförs För ytterligare information kontakta: Torben Jørgensen, VD Karo Bio Direkttelefon: 08-6086020 Mobiltelefon: 070-7490811 Bakgrund Karo Bio är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av folksjukdomar som benskörhet, cancer, diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Teknologiplattformen omfattar både nukleära receptorer, där Karo Bio har en världsledande position, och efter förvärvet av Novalon, kunskap om den mänskliga arvsmassan ("genomics"). Utvecklingen sker i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Karo Bio har samarbeten med de ledande internationella läkemedelsbolagen Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co. Inc., Bayer AG, Ares-Serono, Millennium Pharmaceuticals Inc. och Novartis Research Foundation. Karo Bio har över 110 anställda och bedriver sin verksamhet i Stockholm, San Francisco och Durham, North Carolina. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Besök gärna vår hemsida: www.karobio.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar