Kvartalsrapport april - juni 2003

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2003 * En andra preklinisk milestone uppnådd och milestonebetalning erhållen i samarbetet med Merck. * Lovande data i djurförsök framtagna i AR-prostatacancerprojektet. * Forskningsfasen i fetmaprojekt med Bristol-Myers Squibb har slutförts. * Nyemissionen slutförd och fulltecknad, tillförde 118,6 MSEK. * Koncernens nettoomsättning ökade till 50,8 (39,0) MSEK. * Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till -0,6 (-7,9) MSEK. * Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning förbättrades till -1,0 (-26,1) MSEK. Resultatet för perioden, inklusive goodwillavskrivning, förbättrades till -18,1 (-79,7) MSEK. * Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 273,6 (227,2) MSEK vid periodens slut. * Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,28 (-6,22) SEK. Huddinge 15 juli 2003 Björn Nilsson Verkställande direktör För ytterligare information, var vänlig kontakta Björn Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20 eller Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar