Kvartalsrapport januari - mars 2003

KVARTALSRAPPORT januari - mars 2003 · En ny substans, den första i sitt slag, för typ 2 diabetes, har identifierats i samarbetet med Abbot Pharmaceuticals. · Betydande framsteg har gjorts i samarbetet med Bristol-Myers Squibb genom identifieringen av en ny och förbättrad substans för behandling av fetma. · Koncernens nettoomsättning minskade till 12,7 (37,4) MSEK. · Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -39,7 (-38,7) MSEK. · Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning uppgick till - 42,0 (-21,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster, inklusive goodwillavskrivning, uppgick till -100,4 (-79,5) MSEK. · Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 161,2 (241,9) MSEK vid periodens slut. · Nyemission beslutad, förväntas tillföra Karo Bio 120 MSEK vid full teckning. För ytterligare information, var vänlig kontakta Björn Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20, Per Otteskog, Senior Vice President, tel. 08-608 60 18 eller Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar