Milestone uppnådd i samarbetet mellan Karo Bio och Merck & CO., INC.

MILESTONE uppnådd i samarbetet mellan KARO BIO och MERCK & cO., INC. En betydande preklinisk milestone har uppnåtts i forskningssamarbetet mellan Merck & Co., Inc och Karo Bio kring östrogenreceptorerna. En milestonebetalning från Merck & Co., Inc. till Karo Bio på en ej offentligjord summa är förknippad med händelsen. Samarbetet med Merck & Co., Inc. startades i november 1997 med syfte att utveckla nya läkemedel som verkar via östrogenreceptorerna, vilket är av särskild relevans för behandling av kvinnosjukdomar. Samarbetet är baserat på upptäckten av östrogenreceptorn beta, vilken erbjuder möjligheter för utveckling av selektiva läkemedel med antingen alfa- eller betareceptorn som målprotein. Sådana selektiva substanser har potential att utvecklas till läkemedel för behandling av sjukdomar där befintliga behandlingsmetoder är otillräckliga. "Vi är mycket glada att ha nått denna viktiga milstolpe," säger Björn Nilsson, verkställande direktör för Karo Bio. "Det är en avgörande händelse på vägen till kliniska prövningar och vi är mycket nöjda med att ha Merck & Co., Inc. som samarbetspartner på området kvinnosjukdomar, där de har starka resurser vad gäller klinisk utveckling och marknadsföring." För ytterligare information, kontakta Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, 08-608 60 52 eller Björn Nilsson, verkställande direktör, 070-218 15 00. Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 140 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är betydelsefulla och validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 400 patentansökningar inklusive 128 beviljade patent. Terapiområdena omfattar kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-/kärl- sjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co, Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar