Karolinska Universitetssjukhuset: Studie visar att fysisk aktivitet förbättrar hälsan vid cancerbehandling

Resultaten av studien OptiTrain, som stöds av Cancerfonden och Radiumhemmets Forskningsfonder, visar tydligt att de kvinnor med bröstcancer som tränar under sin cytostatikabehandling mår bättre på både kort och lång sikt. 

Studien OptiTrain syftar till att utvärdera vilken typ av träning som har bäst effekt för den som behandlas för bröstcancer med cytostatika. Kvinnorna följs under en längre tid men redan nu är hälsoeffekterna tydliga och det går att slå fast att kvinnorna känner sig starkare. Därtill syns en rad positiva effekter som förbättrad livskvalitet, mindre symptom av behandlingen, lättare att bibehålla vikten och ökad muskelstyrka.

Kvinnorna som deltar i studien fick ett personligt träningsprogram och tränade i ett gym på onkologiskt rehabcenter på Karolinska Universitetssjukhuset, där de själva bokade in sig två gånger i veckan under den 16 veckor långa behandlingstiden. Femårsuppföljningen startar i mars och avslutas maj 2019.

Effekterna av träningen kvarstår vid uppföljningen ett år efter att träningen avslutades.

– Många tycker det är kämpigt att gå till ett vanligt gym – men här på Karolinska kan man hänga av sig peruken och gå in och träna, alla ser lika ut. Alla har en coach i gymmet, en sjuksköterska eller fysiolog som peppar och kollar att de som är med i studien tränar på rätt nivå, berättar Yvonne Wengström, onkologisjuksköterska och professor som är ansvarig för studien.

Totalt deltar 240 kvinnor i studien och hittills har 1-årsuppföljningen avslutats. Deltagarna har fått bära aktivitetsmätare, svarat på frågeformulär om livskvalitet och biverkningar, blodprover har tagits och några har genomfört muskelbiopsier och intervjuer. Målet är att minska biverkningarna av behandlingen, som cancerrelaterad trötthetsmärta och att muskelstyrkan påverkas negativt av cytostatikan. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på hur kvinnor upplever hur det är att träna under behandling för en bröstcancersjukdom.

– Många är trötta på etiketten ”bröstcancer”, och tycker det är skönt att kunna tala om att man försöker leva så normalt som möjligt och ”så tränar jag”, fortsätter Yvonne Wengström.

Ett fortsatt stöd efter studien görs genom ett samarbete med Friskis & Svettis, med prova-på-träning och inspirationsföreläsningar.

Studien har utförts i nära samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Förutom Yvonne Wengström, är några av forskarna bakom studien Helene Rundqvist, Sara Mijwel, och Kate Bolam.

Se när Yvonne Wengström besökte tv-programmet "Malou efter tio" den 26 februari 

 

Om OptiTrain:

Studien OptiTrain jämför högintensiv konditionsträning med en kombination av högintensiv konditionsträning och styrketräning i ett kliniknära sammanhang. Totalt deltar 240 kvinnor i studien och hittills har 1-årsuppföljningen avslutats, och deltagarna i studien följs i upp till 5 år efter avslutad intervention. Huvudsyftet med denna randomiserade kontrollerade studie är att, hos kvinnor med bröstcancer under pågående behandling med cytostatika jämföra effekten av olika träningsprogram inne hållande konditions-och/eller styrketräning vad gäller fysisk kapacitet, påverkan på livskvalitet samt psykosocialt välbefinnande. I en mindre grupp deltagare undersöks påverkan på muskelfunktion. Utvärderingen sker genom frågeformulär samt blodprover och muskelbiopsier.

Tema Cancer

På Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi, koagulationssjukdom och urologi.

Multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar och Tema Cancer strävar efter resultat som gör skillnad för patienten. Ett nära samarbete med Karolinska Institutet gör att omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet kan bedrivas. Inom Tema Cancer erbjuds kompetens- och karriärutveckling för vårdpersonal, och det finns flera alternativ som stimulerar till studier och forskning inom vård. Målet är att få den akademiska vårdutvecklingen integrerad i hela organisationen av temat.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media