Karolinska Universitetssjukhuset stärker fokus på omvårdnad

Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation tar omvårdnadsfrågorna till en ny nivå. Den nya organisationen ska tydliggöra de omvårdnadsansvarigas roll, utveckla ett strukturerat sätt att bygga omvårdnadskompetens och ge sjuksköterskor ett större mandat i den kliniska verkligheten.

I Karolinska Universitetssjukhusets nya tematiska organisation finns nu 12 omvårdnadsansvariga som sitter med i sjukhusets ledningsgrupper på tema- och funktionsnivå. Detta innebär en helt ny möjlighet för sjuksköterskor att göra karriär inom sjukvården.

–Det allra viktigaste är att sjuksköterskor ska kunna göra karriär kliniskt, att stanna med sin kompetens nära patienten och leda och utveckla arbetet, säger Yvonne Wengström, onkologisjuksköterska, omvårdnadsansvarig på Tema cancer samt professor i omvårdnad på Karolinska Institutet.

Tidigare har inte möjligheten att göra karriär på detta sätt funnits i Sverige. Ofta har en person som har disputerat blivit lärare och fortsatt att forska utan en stark koppling till sjukhuset. Med den nya tematiska organisationen kan nu sjuksköterskornas kompetens bättre tas om hand om.

Modellen som Karolinska Universitetssjukhuset använder sig av kallas magnetmodellen. Den används för systematisk utveckling av omvårdnad, där omvårdnad ska mätas och utvärderas och innovationer implementeras (1).

De omvårdnadsansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset har bildat gruppen STOR, ”Strategiskt omvårdnadsråd”, för att arbeta med omvårdnadsfrågor som inbegriper hela sjukhuset. Samarbetspartners är patientområdeschefer, patientflödesansvariga läkare och patientflödes- och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på patientområdesnivå som har kontakt med alla omvårdnadschefer, dvs ett ansvar på alla nivåer i organisationen.

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar för att utveckla utbildnings-, introduktions- och mentorskapsprogram för sjuksköterskor, både för dem som redan arbetar på sjukhuset och för nyanställda. Alla ska få en tydlig bild av vilken kompetensutveckling som erbjuds på sjukhuset och vilka olika karriärvägar som finns.

Referenser:

  1. Petit Dit Dariel O, Regnaux, JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 Jul 17;13(6):168-219. Nursing Care Qual. 2016 Oct-Dec;31(4):380-6

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media