• news.cision.com/
  • Katalys/
  • Forskare: Sverige på väg mot ett växande parallellt välfärdssystem för de rikaste

Forskare: Sverige på väg mot ett växande parallellt välfärdssystem för de rikaste

Report this content

I det fördolda har ett nytt sjukvårdssystem för de rika vuxit fram på bekostnad av det offentliga välfärdssystemet. Det slår ekonomhistorikern John Lapidus fast i sin nya bok ”Vårdstölden”. Boken visar hur skattemedel finansierar snabbare och bättre tillgång till vård för en mindre grupp välbeställda genom statliga subventioner till sjukvårdsförsäkringar.

Dolda incitamentsstrukturer gagnar välbärgade genom ett system där arbetsgivare erbjuder anställda sjukvårdsförsäkringar istället för lön vilket innebär skattelättnader för båda parter, en modell som skapar en särskild gräddhylla finansierad av skattemedel.

− Privata vårdgivare ger en bakdörr till försäkringsbolagens kunder. På bekostnad av statliga medel erbjuder vårdgivare idag snabbare vård för försäkringspatienter, säger John Lapidus.

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt. Idag har var tionde vuxen en privat sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till privata vårdköer och snabbare service.

Med små steg i taget har privata sjukvårdsförsäkringar och välfärdsföretag kraftigt vuxit, i realiteten innebär det att staten finansierar ett växande parallellt sjukvårdssystem som gynnar välbeställda. Vi har fått ett mer ojämlikt samhälle.

”Vårdstölden” ger en ingående genomgång av hur vård har omformulerats - från att ingå i det offentliga utbudet – till att bli en vara på en mycket lönsam marknad för den privata sjukvårdsindustrin.

Lapidus visar i detalj hur privata och halvprivata försäkringar är tätt sammanvuxet med kraftigt ökande ojämlikhet i kombination med brister i det allmänna, säger Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys.

Boken ”Vårdstölden” kan beställas hos Leopard förlag på www.leopardforlag.se 

För intervjuer eller frågor kring boken kontakta:
John Lapidus, john.lapidus@econhist.gu.se eller 0702-044857 

Prenumerera