Katalys kommenterar Reepaluutredningen: Ett steg i rätt riktning

Välfärdsutredningen under ledning av Ilmar Reepalu föreslår idag att de privata företagen i välfärdssektorn ska få ta ut max sju procent på insatt kapital, plus statslåneränta. Det är enbart de egna pengarna som företagsägarna har investerat i verksamheten som ska kunna generera vinst. Alla de pengar som kommer från oss skattebetalare, som är avsedda för till exempel elevernas undervisning eller de äldres vård ska inte kunna generera vinst till företagsägarna.
– Detta är ett mycket bra första steg mot en vinstfri välfärd, säger Daniel Suhonen, chef vid Katalys i en kommentar.


Slut på vinst på skattepengar

– Det är dagens möjlighet att kunna göra vinst på skattepengar som medfört den snabba privata tillväxten i välfärdssektorn. Med ett minimalt eget kapital har stora koncerner vuxit fram och sedan köpts upp av riskkapitalbolag. I alla andra branscher är detta omöjligt. Om Reepalus förslag kan genomföras innebär det en mycket stor förändring till det bättre jämfört med i dag, säger Daniel Suhonen.

– Om de pengar som i dag går till vinster kan stanna kvar i verksamheterna kommer det att innebära ett kvalitetslyft, säger Sten Svensson, utredare vid Katalys.

– Aktiebolagsskolorna har låg kvalitet: låg lärartäthet, låg andel behöriga lärare, få speciallärare, liten elevvårdsresurs, få eller inga specialsalar och minimala eller inga skolbibliotek. Dessutom skapar skolbolagen segregation och det sänker kvaliteten i hela skolsystemet, säger Sten Svensson.

– Det stora problemet är genomförbarheten på Reepalus förslag. Det gäller att utforma ett regelverk som gör att förslaget får de avsedda effekterna, dels att få en majoritet i riksdagen, säger Daniel Suhonen.


Kommentar om de borgerligas utspel

– De borgerliga partierna tvingas erkänna att det finns en rad problem med dagens marknadsutsatta välfärd men de är fortfarande övertygade om systemets förträfflighet. De vill ha bort de negativa yttringarna men inte ändra på systemet, säger Daniel Suhonen.

– De borgerliga partierna framhåller att man ska hushålla väl med skattebetalarnas pengar, nu har de chansen att visa det, säger Sten Svensson.

Allianspartierna vill införa en rad kontroller och sanktioner riktade till hela skolsektorn, både till de kommunala och de fristående skolorna. De tror att kvalitet kan förbättras genom skärpta kontrollinsatser. De ser inte att det är just aktiebolagens lagstadgade krav på att gå med vinst som leder till den segregation som sänker de kommunala skolorna.

– Kontroller och sanktioner har prövats under lång tid utan att det har förbättrat kvaliteten i skolan och välfärden. Det finns till och med tecken på att de kraftigt utbyggda kontrollsystemen bidrar till att sänka kvaliteten, säger Sten Svensson.

– Sverige har gått unikt långt med att låta marknadskrafterna styra välfärden och skolan. Inget annat land har tillåtit vinstdrivna aktiebolag i grund- och gymnasieskola och i inget annat OECD-land har kunskaperna sjunkit lika mycket som i Sverige. Om Reepalus förslag genomförs blir det inte lika lönsamt att driva skolor som har som affärsidé att tjäna pengar på skolsegregation. Det vore en välgärning, säger Daniel Suhonen.

Kontakt:
Daniel Suhonen 0735-19 01 06
Sten Svensson 072-201 15 64

Prenumerera