Gersnäs- och Djulökvarnsbron är färdigrenoverade

Under senhösten 2017 renoverades två broar i Katrineholm, Gersnäsbron och Djulökvarnsbron.

De två broarna ägs och förvaltas av Katrineholms kommun. Vid en konstruktionsbesiktning av Djulökvarnsbron i maj 2016 framkom att bron var uttjänt och behövde bytas ut. Därefter togs beslut i Kommunfullmäktige i Katrineholm om att renovera bron och tillförde ekonomiska medel.

Det gjordes även en konstruktionsbesiktning av Gersnäsbron i maj 2016. Då konstaterades det att bron blivit påkörd av ett tungt fordon och att skadan krävde reparationer. Renoveringen har blivit ett försäkringsärende på grund av att skadan uppkommit efter en påkörning från ett tungt fordon. När ytskiktet togs bort upptäcktes dessutom flertalet rötskador på de bärande konstruktionsdelarna. Därför blev renoveringen mer omfattande än planerat och drog ut på tiden.

Reperationer som är gjorda på Gersnäsbron är ett byte av den skadade längsgående balken, utbyte av två sektioner av limträplattor, nytt ytskikt och ny asfalt. Hela mittsektionen är nymålad och i maj 2018 målas de två andra sektionerna.

Renoveringen av de två broarna är nu genomförd och broarna är åter öppna för gång- och cykeltrafik.

Information om broarna:

Djulökvarnsbron
Träbro, impregnerad. 40 meter lång och fyra meter bred.
Dimensionerad för servicefordon upp till 12 ton.
Avsedd för gång- och cykeltrafik.
Det är en balkbro (inte fackverksbro).
Beräknad livslängd (med rätt fullföljd underhållsplan) 35 år.

Gersnäsbron
Träbro, målad. 40 meter lång och fyra meter bred.
Dimensionerad för servicefordon upp till 12 ton.
Avsedd för gång- och cykeltrafik.
Det är en fackverksbro.

Har du frågor?

Kontakta:

Magnus Rostedt, projektledare
magnus.rostedt@katrineholm.se
0150-572 31

Anneli Hedberg, Service- och tekniknämndens ordförande
anneli.hedberg@katrineholm.se                    
070-660 44 03

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera