Dela

Kontakt

 • Presstjänst, vardagar 08:30–17:00
  08-519 41 200
  http://www.kemikalieinspektionen.se/pressrum/
 • Växel och reception, vardagar 08:00–17:00
  08-519 41 100
  http://www.kemikalieinspektionen.se/
 • Citat

  Vi vill skydda alla konsumenter från att drabbas av hudallergier. I dag är det svårt att undvika att bli utsatt för allergiframkallande ämnen som kan finnas i textil och läder.
  Helena Dorfh, utredare på Kemikalieinspektionen
  Du behöver inte vara orolig om ett barn har lekt med squishies. Om ett barn har blivit irriterad i ögonen eller luftvägarna så går det över när barnet inte utsätts för ämnena längre.
  Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen
  För att vi ska kunna nå riksdagens mål Giftfri miljö och FN:s hållbarhetsmål är det avgörande att byta ut särskilt farliga ämnen mot bättre alternativ.
  Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen
  För många av de områden där PFAS används i dag finns redan fluorfria alternativ tillgängliga.
  Åsa Thors, utredare på Kemikalieinspektionen
  Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.
  Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Varor som delas ut gratis ska vara lika säkra som varor som konsumenter köper själva.
  Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Var försiktig så att det inte kommer stänk på huden eller i ögonen, se till att korken är ordentligt fastskruvad och förvara vätskor och e-cigaretter så att barn inte kan komma åt dem.
  Inger Cederberg, utredare, Kemikalieinspektionen
  Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.
  Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Varor som säljs direkt till konsumenter från företag utanför EU är inte alltid gjorda för att klara europeiska säkerhetskrav
  Frida Ramström, inspektör, Kemikalieinspektionen
  Det är ingen stor hälsorisk med att ha julbelysning med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka problem för både hälsa och miljö.
  Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Vi bedömer att hälsorisken är låg vid användning av de mensskydd och andra intimhygienprodukter som vi har undersökt.
  Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Om man vill vara försiktig och skydda barn från att utsättas för farliga ämnen ger vi rådet att tills vidare undvika att köpa squishies och försöka undvika att ha squishies hemma.
  Karin Alkell, rådgivare på Kemikalieinspektionen
  Vi är oroade över påverkan på miljön från mellankedjiga klorparaffiner.
  Johanna Löfbom, utredare på Kemikalieinspektionen
  Kommunernas kontroller har lett till att ett stort antal kemiska produkter med brister i märkningen eller förpackningen har åtgärdats eller plockats bort från försäljning.
  Caroline Nilsson, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Det är ingen stor risk att använda de enskilda varorna, men det är viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljön utsätts för.
  Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Den förebyggande kemikaliekontrollen är en förutsättning för hållbar utveckling.
  Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen
  Vi kommer att medverka aktivt i arbetet med att ta fram underlag för en EU-reglering.
  Dag Lestander, utredare på Kemikalieinspektionen
  Antalet beslut om bekämpningsmedel ökar kraftigt, samtidigt som vi fortsatt ser till att säkerställa ett starkt skydd för hälsa och miljö.
  Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen
  Vårt tillsynsprojekt har lett till att företagen har fått ökade kunskaper om regelverket och förbättrat sin information om produkterna.
  Barbro Sillrén, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Våra råd och tips om kemikalier i barns vardag ska vara lätt tillgängliga när man behöver dem.
  Madelene Sandgren, kommunikationschef på Kemikalieinspektionen
  Vi vill göra det enklare för konsumenter att få veta om varor innehåller farliga ämnen.
  Lisa Anfält, enhetschef på Kemikalieinspektionen
  Resultaten av vårt arbete för snabbare handläggning syns allt tydligare.
  gneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen
  Genom att öka kunskapen om kemikalieinnehållet i olika material kan vi underlätta för företagen att byta ut problematiska ämnen mot bättre alternativ
  Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen
  Det är en förutsättning för ett hållbart samhälle att vi har ett starkt skydd för hälsa och miljö mot farliga kemikalier.
  Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
  För att förebygga eventuella framtida risker är det viktigt att öka kunskapen om bisfenoler och att hålla koll på hur de används.
  Helena Dorfh, utredare på Kemikalieinspektionen
  Som det är i dag kan företagen få intrycket att de inte gjort något fel trots att lagöverträdelser faktiskt har skett.
  Camilla Zetterberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen
  Resultatet antyder att problemet är större i flera andra EU-länder än i Sverige även om det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån stickprov som gjorts under en kort period.
  Susanna Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Beviskraven för att ämnen ska anses som hormonstörande är högt ställda i kriterierna och lever inte upp till den skyddsnivå som EU:s grundförordningar ska ge.
  Mona Blomdin-Persson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen
  Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska lyckas minska riskerna för hälsa och miljö med högfluorerade ämnen.
  Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen
  Användningen av hälso- och miljöfarliga konserveringsmedel kosmetiska produkter är liten i Sverige, men det är viktigt att arbeta för att användningen inte ökar.
  Anna Lindberg, utredare på Kemikalieinspektionen
  De planerade bestämmelserna för privat användning av växtskyddsmedel syftar till att öka skyddet för hälsa och miljö. De bidrar även till arbetet för en giftfri vardag och en giftfri miljö.
  Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen
  – De nya gränsvärdena för bly i leksaker innebär ett ökat skydd för barns hälsa i hela EU.
  Anna Nylander, utredare på Kemikalieinspektionen
  De enskilda produkterna utgör ingen stor risk, men på sikt innebär det problem för både hälsa och miljö att de här ämnena förekommer i varor.
  Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Att förebygga spridning av farliga ämnen som kan skada människor och miljön är en förutsättning för hållbar utveckling. Det svenska målet om en giftfri miljö bidrar tydligt till åtta av de globala hållbarhetsmålen, bland annat hållbar konsumtion och produktion.
  Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
  Fram till att förbudet träder i kraft är det viktigt att företagen arbetar för att få bort ämnena från tillverkningen och från sina textilvaror.
  Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen
  För att minska risken för allergier behöver yrkesmålare och andra användare känna till att färg och lim innehåller de här ämnena och se till att använda rätt skyddsutrustning.
  Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Företag som inte lever upp till lagstiftningen behöver stärka sina kunskaper om regelverket så att de kan ställa tydliga kemikaliekrav när de köper in varor.
  Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Genom att exempelvis ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling kan kommunerna minska riskerna för att barn och unga utsätts för skadliga kemikalier vardagen.
  Susan Strömbom, Kemikalieinspektionens projektledare för kommunnätverket för en giftfri vardag
  Vi vill uppmuntra importerande och tillverkande företag att så tidigt som i designfasen planera för säker materialåtervinning eller återanvändning.
  Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen och ledamot i Miljömålsrådet
  Vi ser tydliga resultat av vårt arbete för snabbare handläggning av bekämpningsmedelsärenden.
  Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen
  De enskilda produkterna utgör i sig ingen stor risk, men på sikt innebär de skadliga ämnen som vi har hittat ett problem för både hälsa och miljö.
  Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen
  – Den nya strategin stärker våra förutsättningar att arbeta långsiktigt med att driva på utvecklingen och användningen av metoder som kan ersätta djurförsök.
  Henrik Appelgren, utredare på Kemikalieinspektionen
  Kemikalieinspektionen arbetar på flera sätt för att nå Östersjöstrategins mål om att rädda havsmiljön. Arbetet sker inom vår ordinarie verksamhet och genom att vi ger stöd till Naturvårdsverket i deras roll som samordnare av policyområdet farliga ämnen.
  Helena Parkman, utredare på Kemikalieinspektionen
  Vår undersökning indikerar att företag i andra branscher kan dra lärdomar av sexleksaksföretagens arbete med kemikaliefrågor.
  Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen
  Förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet
  Helena Dorfh, utredare på Kemikalieinspektionen
  Det är företagens ansvar att säkerställa att produkterna inte innehåller förbjudna kemiska ämnen.
  Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen
  EU-länderna gör olika tolkningar är allvarligt, bland annat eftersom skillnaderna kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för företagen
  Ulrike Frank, utredare på Kemikalieinspektionen
  För att minska råttpopulationen är det avgörande med åtgärder som minskar tillgången till föda och attraktiva bomiljöer för råttor.
  Johan Helgesson, regelsamordnare vid Kemikalieinspektionen
  Genom att samordna myndigheternas och forskarvärldens omvärldsbevakning kommer vi att kunna bedriva en effektiv signalspaning för att upptäcka nya kemikaliehot.
  Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
  Med de ändrade reglerna ökar vi skyddet för barns hälsa och bidrar till en giftfri vardag.
  Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera