Bristande kunskap om nyanländas etablering tvingar företagen till drastiska åtgärder

I en ny undersökning från Novus menar bara tre av tio kommuner att privata företag är en av de viktigaste samhällsfunktionerna för nyanländas möjligheter att få ett arbete. Samtidigt framkommer det att kommunerna saknar kunskap om hur lång tid det tar för nyanlända att få jobb, trots att nyanländas etablering är kommunernas ansvar. Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Keolis.

En bransch med stort behov av ny personal är bussbranschen. Högre tryck på kollektivtrafiken i kombination med stora pensionsavgångar gör att man kommer behöva anställa tusentals nya medarbetare per år under de kommande åren. Men trots ett stort rekryteringsbehov och endast krav på svenska språket och en 12 veckors bussförarutbildning kämpar företaget för att hitta kandidater.

50 procent vet inte hur lång tid det tar

Hälften av landets kommuner uppger i undersökningen att de inte vet hur lång tid det tar för personer som är nya i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Keolis ser det som en stor möjlighet att anställa fler personer som är nya i Sverige. Men samtidigt som vi vill ta ansvar så saknar vi beslutsfattare som tar tillvara på den möjligheten. Vi som privat företag skapar arbeten varje dag, men vi är beroende av att arbetsförmedlingen och kommunen hjälper oss med kandidater som vill och kan. För att det ska hända behövs en större förståelse för hur viktigt näringslivet är i arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden säger Cecilia Jerneheim, HR- och Kommunikationsdirektör på Keolis. 

För att klara av den kompetensbrist som finns har Keolis tvingats ta saken i egna händer. Sedan tidigare driver man en egen trafikskola, utbildar förare åt Komvux samt har en egen intern utbildning i det svenska språket. Men det räcker inte och när företaget rekryterar i höst använder man sig för första gången av filmer på bland annat arabiska och farsi. I filmerna berättar Keolis egen personal om yrket på sitt modersmål. Förhoppningen är att de som ser filmerna och talar samma språk både ska få information om yrket och känna sig välkomna. 

– Här har vi en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som samhället behöver flera tusen nya bussförare för att infrastrukturen ska fungera. Vi kan erbjuda utbildning och ett jobb med bra lön och kollektivavtal. Ändå bygger det på att vi som företag ska ta hela initiativet. Att kommunerna som kämpar med arbetslösheten hos invandrade personer inte samarbetar med näringslivet kring detta är ofattbart, säger Cecilia Jerneheim.

Undersökningen visar också att kunskapen ute i kommunerna om hur situationen ser ut är bristfällig. Företrädare från hälften av landets kommuner uppger att de inte vet hur lång tid det tar att få jobb efter avslutad SFI-utbildning.

– Det är oroväckande att de politiker som ska skapar förutsättningar för nyanländas etablering inte vet hur verkligheten ser ut. Då riskerar man att komma med förslag som inte är förankrade i de behov vi i näringslivet ser när vi rekryterar, säger Cecilia Jerneheim.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Keolis, med syftet att undersöka kommuners attityd till några arbetsmarknadsfrågor. Målgruppen är beslutsfattare inom kommuner som har hand om arbetsmarknadsfrågor. Totalt har 100 intervjuer gjorts, en intervju per kommun (Totalt finns det 290 kommuner i Sverige). Undersökningen genomfördes under perioden 29 maj – 7 juni 2018. Deltagarfrekvensen var 36 %. Undersökningen är genomförd via telefonintervjuer som har genomförts av en nära samarbetspartner till Novus.

Valerio Nicolai
Presskommunikatör
08-51902022
valerio.nicolai@keolis.se

Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland och Värmland. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter.  www.keolis.se

Om oss

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag, som genom att sätta människan i centrum skapar smarta, effektiva och hållbara sätt att resa. I Sverige är vi ca 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Karlstad, Östergötland och Närke. www.keolis.se

Prenumerera