Fennia inleder samarbetsförhandlingar i och med bolagsfusion

Fennia inleder samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen på båda de skadeförsäkringsbolag som ska fusioneras, totalt 1 150 anställda. Syftet med förhandlingarna är att omorganisera skadeförsäkringsfunktioner, avskaffa överlappande funktioner och förenhetliga koncept. Enligt bolagets preliminära bedömning kan samarbetsförhandlingarna leda till minskningar på högst 95 årsverken.

Den bakomliggande orsaken till samarbetsförhandlingarna är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias köp av Folksam Skadeförsäkring Ab (nuvarande Fennia Skadeförsäkring Ab). Processen för att fusionera bolagen inleddes den 27 november 2018 i och med att affären godkändes.

– Vi har för avsikt att slå ihop skadeförsäkringsfunktionerna före juni, hitta synergifördelar och kostnadseffektivt producera tjänster för våra kunder. Samtidigt granskar vi naturligtvis effektiviteten i fråga om affärslokaler och IT-system. Före sommaren slår vi också ihop gemensamma affärslokaler, säger Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka.

– Samtidigt ökar dock vår närvaro med tre kontor, i Ekenäs, Karis och Närpes syns vi åter i gatubilden, konstaterar Kuljukka.

Fennia och Fennia Skadeförsäkring Ab (tidigare Folksam) betjänar i Finland över 380 000 hushåll och företagskunder och tar hand om deras försäkringsskydd. Det fusionerade bolaget strävar efter att ge den bästa kundupplevelsen.

Personalen på Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastighetsutveckling berörs inte av samarbetsförhandlingarna.

Mer information:

Fenniakoncernen
Koncernchef Antti Kuljukka, tfn 040 840 0066
Personaldirektör Matti Heiskanen, tfn 040 487 5144

Kommunikation
Kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 050 598 9769

---------

Fennia – för företagande och liv
Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster, Fennia Fastighetsutveckling och av servicebolaget Fennia-service Ab.

Prenumerera