Fennia lämnar Hippos2020-projektet

Fennia Kapitalförvaltning Ab fortsätter inte inom projektet Hippos2020. I Hippos2020-projektet i Jyväskylä utvecklas ett centrum för motion, idrott, hälsa och välbefinnande. Fennia blev valt för projektet i slutet av 2017 som resultat av en investerartävling som staden arrangerade.

– Vi bedömde vår roll i utvecklingen av Jyväskyläs projekt Hippos2020 och beslutade att avstå från projektet på grund av de osäkra företagsekonomiska grunderna, säger Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka.

Mer information:

Fenniakoncernen
Koncernchef Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600

-

Fenniakoncernen

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Prenumerera